TÉMA: Androulla

Vzdelávanie 01-08-2014

Programovanie si hľadá cestu na základné školy

Rastúci nedostatok odborníkov v oblasti IKT chcú komisárky EÚ pre vzdelávanie a pre digitálnu agendu riešiť už v ranom veku. Inak do roku 2020 hrozí Európe nedostatok 900 tisíc IT špecialistov.
Vonkajšie vzťahy 12-03-2010

EÚ zavádza pojem „Európske dedičstvo“

Eurokomisárka pre vzdelanie, kultúru a multilingualizmus Androulla Vassiliou navrhla, aby sa v rámci celej EÚ zaviedol pojem Európske dedičstvo. Ten má slúžiť na zviditeľnenie historických budov a miest, ktoré „symbolizujú európsku integráciu, ideály a históriu“.
Budúcnosť EÚ 18-01-2010

Vassiliou sľubuje posilnenie študentskej mobility a lepšie tréningy pre pracujúcich

Poskytovanie lepšieho tréningu a zvýšenie mobility mladých Európanov je kľúčom k tomu, aby sa Európska únia dostala z krízy, povedala dezignovaná komisárka pre vzdelanie, kultúru, multilingualizmus a mládež Androulla Vassiliou členom Európskeho parlamentu na štvrtkovom (14. januára) híringu.
Slovensko v EP 10-12-2008

Komisia podporí synergiu v boji proti rakovine

Finančná kríza nesmie mať za následok škrty v skríngových programoch na rakovinu, vyhlásila eurokomisárka Androulla Vassiliou. Poslancov EP informovala, že odporúčania Rady z roku 2003 pre oblasť skríningu si zatiaľ neosvojili všetky členské štáty.