TÉMA: aplikácia práva EÚ

Európska komisia karhá Slovensko najviac za životné prostredie

V roku 2017 patrila Slovenská republika do skupiny krajín s najmenším počtom nových konaní pre porušenie európskeho práva. Z 21 otvorených prípadov tvorí najväčšiu časť environmentálna oblasť.
Veda a inovácie 01-03-2006

Pomalá implementácia smernice ohrozuje biodiverzitu EÚ

Správa, zverejnená Európskym environmentálnym úradom, kritizuje pomalú aplikáciu smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní (SEA) a varuje, že by to mohlo ohroziť cieľ EÚ zastaviť do roku 2010 stratu biodiverzity.