TÉMA: APVV

Spoločnosť 30-11-2020

Slovenskej vede chýbajú noty

Slovensku veľmi chýba štátna vzdelávacia, vedná a inovačná politika. Výrazne by pomohla stanoviť priority a ciele a tým aj lepšie využívať príležitosti spojené s európskou podporou vedy, hovoria poprední slovenskí akademici.
Veda a inovácie 06-11-2012

APVV zverejnila novú výzvu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila 5. novembra novú výzvu na výskumnné projekty v celkovej hodnote 33 mil. eur. Výzva nemá žiadne vecné obmedzenia a zapojiť sa do nej môžu všetky výskumné inšitúcie.
Veda a inovácie 30-04-2012

Na SAV a APVV čaká transformácia

Nový minister školstva sľubuje, že zrealizuje transformáciu Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnoprávnu inštitúciu. V programovom vyhlásení vlády sa spomína len transformácia Agentúry pre výskum a vývoj (APVV).
Vzdelávanie 19-04-2007

APVV: Mobilita VaV Slovensko – Ukrajina 2007

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ukrajiny na roky 2008 – 2009 bola otvorená 13. apríla 2007, dátum ukončenia výzvy 13. júna 2007.
Veda a inovácie 04-04-2007

Vláda rokuje o fondoch na výskum a vývoj

Slovenská vláda bude dnes (4. apríla) rokovať o návrhoch nových programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Na štvorročné obdobie (2007-2010) sa počíta s viac ako 2,2 miliardami korún.