TÉMA: armada

Vonkajšie vzťahy 12-05-2017

Ruská armáda: Súčasný stav a perspektívy nasledujúceho desaťročia

Švédsky výskumný inštitút FOI vypracoval podrobnú analýzu ruských vojenských spôsobilostí.

Budú OS SR skutočnou armádou EÚ a NATO?

Generálmajor v.v. a bývalý náčelník Generálneho štábu vo svojej analýze hodnotí vývoj materiálneho zabezpečenia obraných spôsobilostí krajiny v kontexte závazkov voči EÚ a NATO.

Obrana – február 2008

Zmeny na ministerskom poste, noví generáli, pôsobenie Slovákov v štruktúrach NATO a personálny manažment Armády sú niektoré z tém najnovšej Obrany.

Obrana – január 2008

Januárové vydanie mapuje desať rokov slovenského pôsobenia na Golanských výšinách, venuje sa obrannej štandardizácii v súvislosti s členstvom Slovenska v NATO a predstavuje prácu inšpektorov medzinárodných zmlúv o odzbrojení.

Obrana – december 2007

Bilancovanie ulpynulého roku v rezorte obrany, európska bezpečnostná politika, slovenskí vojaci v zahraničných misiách a ďalšie aktuálne čítanie z prostredia slovenskej armády.

Obrana – november 2007

Ako sa rezort obrany pripravuje na prechod na euro, rozhovor s nórskou ministerkou obrany aj ako vyzerá práca na veliteľstve misie ISAF v Afganistane sa možete dočítať v novembrovom čísle masačníka Obrana.

Armáda vo svetle verejnej mienky

Na základe prieskumu verejnej mienky analyzuje autor vzťah slovenskej verejnosti k ozbrojeným silám.

Občanství Evropské unie a služba v ozbrojených sborech členských států

Služba v armáde štátu bola jednou z najviditeľnejších väzieb medzi občanom a moderným národným štátom. Európska integrácia však reguluje obranné a vojenské štruktúry štátov nepomerne menej intenzívne, než iné administratívne a politické štruktúry štátov Európskej únie.

Integrační teorie a „Evropská armáda“

Autor skúma z teoretického hľadiska problematiku európskej obrany. Dôležitosť teoretického prístupu pre neho vyplýva z faktu, že „jedným z cieľov teoretického skúmania je schopnosť aspoň rámcovo predvídať budúci vývoj skúmanej problematiky“.