TÉMA: aspekty

Ekonomika 21-11-2006

EÚ potrebuje Turecko z ekonomického hľadiska

Podľa najnovšej správy Svetového ekonomického fóra potrebuje EÚ vstup Turecka pre zachovanie vlastnej prosperity.
Zdravotníctvo 14-06-2006

Reforma zdravotníctva na Slovensku a realita – stručná charakteristika

Autor prináša prehľadnú analýzu všetkých aspektov reformy zdravotníctva na Slovensku od plánovaných strategických zámerov, cez ekonomické súvislosti, až po prehľady vnímania reformy očami verejnosti a vyslovuje názor, že reforma sa príliš nepodarila.