TÉMA: atom

Jadrová energia 19-08-2014

Jadrové elektrárne, privysoká cena za udržiavanie v kondícii

Starnúce jadrové elektrárne v Európe môžu v priebehu najbližších rokov postretnúť dlhotrvajúce výpadky, čo zníži spoľahlivosť dodávok energie a prevádzkovateľov jadrových elektrární to bude stáť mnoho miliónov dolárov.

Francúzsko sa pri energetickom prechode opiera o jadro

Jadrová energia bude pomaly ustupovať, ústredná úloha pri energetickom prechode Francúzska pre roky 2030 a 2050 jej ostane.
Jadrová energia 17-07-2014

Novelizovaná smernica o jadrovej bezpečnosti je prísnejšia

Nová úprava smernice dáva väčšiu právomoc a nezávislosť do rúk národným regulačným orgánom. Zavádza systém partnerského posúdenia. Posúdenie bezpečnosti sa bude uskutočňovať na pravidelnej báze. Stanovuje zároveň aj ciele jadrovej bezpečnosti v rámci celej EÚ.
Energetika 30-05-2014

Jadro: Prínosy musia vyvážiť riziká

Vláda schválila materiál o stratégii jadrovej bezpečnosti.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 15-05-2014

Skončila sa plánovaná odstávka na výmenu paliva 4. bloku AE Bohunice V2

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, v stredu (14.5.) opätovným prifázovaním prvého generátora k elektrickej sieti ukončili plánovanú hlavnú opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Jadrová energia 26-02-2014

Pri jadre bude tento rok dominovať viacero otázok

Hoci politika EÚ v oblasti atómovej energie nebude pravdepodobne v aktuálnom volebnom roku v centre pozornosti, rozbehnutých je viacero legislatívnych úprav, štúdií i politických stratégií, ktoré môžu významne ovplyvniť fungovanie tohto odvetvia energetiky.
Energetika 13-01-2014

Bilancia jadra v roku 2013 – spustili i odstavili sa 4 reaktory

Počet reaktorov v prevádzke vo svete sa v minulom roku nezmenil, ich kapacita sa mierne zvýšila. Podľa analýzy Európskej komisie by mal podiel jadra na európskej spotrebe zostať do roku 2050 rovnaký.
Jadrová energia 13-12-2013

SR nesúhlasí s posilnením právomocí Komisie v jadrovej bezpečnosti

Slovensko i ďalšie členské štáty Únie, medzi ktorými sa názory pre a proti jadru delia približne na polovicu, sa obávajú posilnenia kompetencií Európskej komisie. Tú by podľa nich mohla priniesť revízia smernice o jadrovej bezpečnosti.
Jadrová energia 09-12-2013

Len idiot by dnes investoval do európskeho energetického trhu

Obraz výstavby nových atómových elektrární nie je veľmi optimistický, projekty sú náročnejšie než si verejnosť myslí, uviedol v rozhovore Václav Bartuška. Za hlavné výzvy považuje nedostatok zručných pracovných síl a regulačnú neistotu.
Jadrová energia 04-12-2013

Pri výstavbe atómových elektrární sa hľadajú nové modely financovania

Hlavnou výzvou pre budúcnosť atómových elektrární v Európe je zaistiť výstavbu v stanovenom harmonograme a rozpočte. Plány Británie garantovať cenu elektriny pri nových projektoch na dobu 35 rokov by mohli prekaziť pravidlá EÚ o poskytovaní štátnej pomoci.
Jadrová energia 23-10-2013

Lajčák: Slovensko nemá na výber, pokiaľ chce byť sebestačné

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sa na Slovensku stretol s najvyššími politickými predstaviteľmi a odborníkmi na jadrovú bezpečnosť a navštívil elektráreň v Mochovciach.
Energetika 09-10-2013

Štátna pomoc pre jadro asi zostane po starom

Úmysel niektorých členských štátov Únie uľahčiť poskytnutie štátnej pomoci pre nové atómové elektrárne nezískal v Európskej komisii podporu.
Energetika 27-09-2013

Odborníci diskutovali o význame jadrovej energie

IAEA vo svojej aktualizovanej projekcii pribrzdila projekcie rastu kapacity jadrovej energie. Na konferencii v Bratislave zástupcovia priemyslu, verejnej správy i akadémie hovorili o aspektoch rozvoja a bezpečnosti tohto sektora energetiky.
Vonkajšie vzťahy 17-09-2013

Nehoda v atómovej elektrárni Fukušima Daiči: Reakcia OECD/NEA v jadrovej bezpečnosti a poučenia

Agentúra pre jadrovú energiu (NEA), ktorá pôsobí v rámci OECD, zverejnila správu o aktivitách, ktoré členovia agentúry a stále technické výbory prijali v reakcii na nehodu v japonskej elektrárni Fukušima Daiči v marci 2011.
Jadrová energia 15-08-2013

Štátna pomoc pre jadro rozdeľuje EÚ

Úprava pravidiel pre podporu nových atómových elektrární zo štátnych rozpočtov, ktorej návrh Komisia zverejní pravdepodobne koncom septembra, by mohol vyvolať ostré strety medzi členskými štátmi.
Energetika 05-08-2013

EK konzultuje poistenie a odškodnenie pri nehodách jadrových elektrární

Brusel spustil konzultáciu ako by bolo možné zlepšiť situáciu potenciálnych obetí jadrovej nehody v Európe v rámci kompetencií EÚ. Komisia zbiera názory na potrebu spoločných pravidiel na úrovni EÚ v otázke poistenia a kompenzácie za jadrové nehody v EÚ.
Jadrová energia 01-08-2013

Vláda schválila čiastočné zvýšenie rozpočtu dostavby Mochoviec

Akcionári Slovenských elektrární sa dohodli na zvýšení rozpočtu dostavby blokov elektrárne v Mochovciach vo výške 260 miliónov eur.
Jadrová energia 16-07-2013

ÚJD: Revidovať smernicu o jadrovej bezpečnosti je predčasné

V predbežnom stanovisku k novele smernice o jadrovej bezpečnosti ÚJD uvádza, že je predčasná a poukazuje na rozširovanie kompetencií Komisie. Boli to pritom členské štáty, ktoré Komisiu poverili preskúmaním existujúcich predpisov a navrhnutím zlepšení.
Jadrová energia 12-07-2013

Správa o stave svetového nukleárneho priemyslu 2013

V roku 2012 došlo k historickému medziročnému poklesu vo výrobe elektriny z jadra, a to o 7 %, uvádza sa v novej správe o stave sektora jadrovej energie. V Číne, Nemecku, Indii a Japonsku sa zároveň minulý rok prvýkrát vyrobilo viac elektriny z obnoviteľných zdrojov energie než z jadra.
Jadrová energia 02-07-2013

Britský priemysel apeluje na Brusel v prospech jadrovej renesancie

EÚ má prestať „prekrúcať“ trh s energiami v prospech obnoviteľných zdrojov a umožniť členským štátom rozhodnúť o vlastných dekarbonizačných stratégiách, tvrdí Konfederácia britského priemyslu. Na Komisiu apeluje, aby povolila výstavbu novej atómovej elektrárne, ktorá vyžaduje masívne dotácie.
Fosílne palivá 18-06-2013

Spolupráca V4 a Japonska v jadre pokračuje

Lídri krajín V4 a Japonska potvrdili prehlbovanie spolupráce v oblasti energetiky, najmä v jadrovej bezpečnosti. Podľa premiéra Roberta Fica si s Tokiom chceme nielen vymieňať informácie, ale tiež poskytovať služby iným krajinám. Premiéri V4 sa tiež venovali vytvoreniu regionálneho trhu s plynom.
Energetika 14-06-2013

Komisia chce povinne preskúmať atómové elektrárne každých šesť rokov

V rámci úpravy smernice o jadrovej bezpečnosti Európska komisia navrhuje povinné preskúmanie elektrární každých 6 rokov, verejnosť má mať príležitosť zúčastniť sa procesu udeľovania nových licencií. Podľa environmentalistov nové pravidlá veľa nezmenia.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 23-05-2013

Slovenské elektrárne ukončili plánovanú odstávku v Bohuniciach

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 23. mája 2013 – Prifázovaním prvého turbogenerátora ukončili Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, včera popoludní generálnu opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Energetika 17-05-2013

Súkromný sektor bude hrať v budúcnosti jadrovej energie významnú rolu

Ayhan Evrensel vysvetlil aké faktory i potenciálne prekážky musia vziať do úvahy investori pri atómových elektrárňach. Hovoril o projekciách rozvoja jadrovej energie aj o novom akčnom pláne, ktoré krajiny IAEA prijali.