TÉMA: audiovízia

Kultúra a médiá 18-05-2010

Stav slovenskej audiovízie v roku 2009

„Slovenská audiovízia vyšla z krízy posilnená a je na najlepšej ceste stať sa štandardne fungujúcou a dostatočne sebavedomou súčasťou európskeho audiovizuálneho priestoru,“ píše Vladimír Štric, riaditeľ MEDIA Desk Slovensko, v Správe o stave slovenskej audiovízie v roku 2009.
Vonkajšie vzťahy 29-03-2006

Regulovanie televízie cezhraničnou otázkou

Po klasifikovaní arabskej mediálnej siete zo strany USA ako teroristickej organizácie sa regulačné úrady pre televízie v EÚ dohodli, že budú viac spolupracovať, aby udržali nenávistnú rétoriku mimo európskych televíznych kanálov.