TÉMA: audit

Spoločnosť 26-04-2021

Európski ľudovci: Únia by mala pre konflikt záujmov premiéra stopnúť Česku dotácie

Európska komisia by mala voči Česku prvýkrát použiť nové pravidlo podmieňujúce čerpanie eurofondov s dodržiavaním princípov právneho štátu. Navrhli to europoslanci frakcie Európskej ľudovej strany po ukončení auditu firiem okolo holdingu Agrofert.
Spoločnosť 03-07-2018

Europoslanci musia vrátiť pol milióna eur, ktoré minuli na šampanské a luxusné večere

Vedenie Európskeho parlamentu vyzvalo skupinu francúzskych europoslancov, aby vrátila 500 tisíc eur. Pravidlá nakladania s európskymi peniazmi sa však nesprísnia.
Juncker

Externé hodnotenie EFSI dáva za pravdu Komisii

O rozšírení Junckerovho fondu rozhodnú ministri pod vedením Petra Kažimíra na zasadnutí Rady ECOFIN 6. decembra.
Voda 14-07-2015

Čističky odpadových vôd na Dunaji sú neudržateľné, tvrdia audítori EÚ

Kontrola projektov na ochranu vodného toku Dunaja spolufinancovaných z EÚ fondov ukázala, že až tretina čističiek je priveľká. Krajiny navyše nečerpali zdroje efektívne.
Regionálny rozvoj 25-09-2014

Komisia uvoľnila Slovensku časť zastavených eurofondov

Päť operačných programov zostáva stále zablokovaných. Ministerstvo financií tvrdí, že na základe auditu podali podnety na Národnú kriminálnu agentúru a ďalšie orgány.
Regionálny rozvoj 09-07-2014

Výhrady k návrhu legislatívy na čerpanie eurofondov

Včera prebehla rozprava k návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pripomienky smerovali hlavne ku kontrole, auditu a prílišnej byrokratickej záťaži.
Regionálny rozvoj 30-05-2014

Nový audit europrojektov by mal byť hotový do konca leta

Opakovaná kontrola kvality auditu pri projektoch financovaných z peňazí Európskej únie, ktorú ministerstvo financií prednedávnom avizovalo, by mala byť hotová do konca leta.
Regionálny rozvoj 16-05-2014

Trest za predražené eurofondy

Ministerstvo financií potvrdilo informáciu, že bol zo svojej pozície odvolaný generálny riaditeľ sekcie auditu, Marek Vanko.
Regionálny rozvoj 16-04-2014

Komisii sa nepozdáva kontrola čerpania fondov na Slovensku

Audítorom EK sa nepozdávajú zistenia národnej kontroly výdavkov za rok 2012. Podľa podpredsedu vlády je pozastavenie čerpania eurofondov jednou z možností, ale zatiaľ je predčasné o tom hovoriť.
Daňová politika 09-04-2014

Reforma audítorského sektora má posilniť finančnú stabilitu

Európsky parlament minulý týždeň podporil revíziu pravidiel auditu. Reformný balíček, ktorý pozostáva zo smernice a nariadenia, by mal zlepšiť kvalitu auditov, zabrániť konfliktom záujmov a prispieť k finančnej stabilite.

Audit: Účinnosť LIFE možno zlepšiť opakovaním úspešných projektov

Environmentálny program LIFE potrebuje zlepšiť koncepciu a implementáciu, uviedli audítori EÚ. Komisiu vyzvali, aby účinnosť programu posilnila lepším šírením a opakovaním úspešných projektov.
Regionálny rozvoj 13-11-2013

Audit: Pribúda chýb pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európsky dvor audítorov upozornil, že miera chybovosti pri čerpaní prostriedkov EÚ stále narastá. Audítori apelujú na dôkladnejšiu národnú kontrolu a väčší dôraz na kvalitu projektov.
Regionálny rozvoj 20-09-2013

Komisia predstavila novú lesnú stratégiu

Stratégia pre lesy a súvisiace drevospracujúce odvetvia má prispieť k tvorbe pracovných miest na vidieku a zároveň chrániť ekosystémy.
Obehová ekonomika 01-02-2013

Audit financií EÚ na komunálny odpad potvrdil nedostatky

Audítori EÚ zistili, že účinnosť financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom zo štrukturálnych opatrení EÚ bola obmedzená. Členským štátom odporučili, aby sa zameriavali na infraštruktúry, ktoré upravujú odpad roztriedený ešte pri zdroji.
Regionálny rozvoj 14-01-2013

Audit: Energetické investície z kohéznej politiky neboli rozumné

Správa Európskeho dvora audítorov potvrdila, že prostriedky z fondov politiky súdržnosti, ktorými sa v troch krajinách financovalo hlavne zatepľovanie budov verejnej správy, sa nevynaložili rozumne a možno ich považovať za stratené.
Regionálny rozvoj 14-01-2013

Audit: Energetické investície z kohéznej politiky neboli rozumné

Správa Európskeho dvora audítorov potvrdila, že prostriedky z fondov politiky súdržnosti, ktorými sa v troch krajinách financovalo hlavne zatepľovanie budov verejnej správy, sa nevynaložili rozumne a možno ich považovať za stratené.

Europoslanci schválili smernicu o úsporách energie

Európsky parlament odsúhlasil smernicu, ktorá zavedie povinné opatrenia na úsporu energie. Zároveň ale umožňuje veľa výnimiek. Zníženie spotreby energie o 20 % by mohlo EÚ priniesť ročnú úsporu až 50 miliárd eur.
Regionálny rozvoj 19-03-2012

Komisia pozastavila Česku preplácanie eurofondov

Česko prestane minimálne do júna tohto roku žiadať o preplácanie prostriedkov z európskych fondov na už schválené projekty. Dôvodom sú problémy s auditom, na ktoré poukazuje Európska komisia.
Jadrová energia 09-02-2012

Audítori očakávajú nedostatok financií na vyraďovanie reaktorov

Európsky dvor audítorov vydal osobitnú správu o finančnej pomoci EÚ na vyradenie jadrových elektrární v Bulharsku, Litve a na Slovensku poskytnutej v období 1999-2010. Zistil, že na dokončenie celého procesu bude chýbať približne 2,5 miliardy eur, z toho v Bohuniciach asi 426 miliónov eur.

Poskytovateľov výpočtového mračna chcú kontrolovať kvôli ochrane súkromia

Európska komisia sa domnieva, že je „logické“, aby spoločnosti poskytujúce služby výpočtového mračna (cloud computingu) čelili kontrolám toho, či si plnia svoje sľuby a záväzky ohľadom ochrany osobných údajov.
Podnikanie 29-11-2011

Brusel predstaví zmeny v sektore auditu

Európska komisia zajtra (30.11.) predstaví detaily zmien, ktoré by mali výrazne zmeniť spôsob vykonávania auditov v krajinách EÚ. Medzi návrhmi sa objavila povinná rotácia či spoločné audity viacerých firiem.
Regionálny rozvoj 09-11-2011

Komisia Slovensku pozastavila časť eurofondov

Audit pre Európsku komisiu odhalil nedostatky pri piatich z 11 operačných programov. Pre závažné chyby pri čerpaní eurofondov v prípade OP Životné prostredie a OP Informatizácia spoločnosti už dokonca Komisia pristúpila k pozastaveniu priebežných platieb.
Podnikanie 28-09-2011

Audítorský sektor čakajú zmeny

Brusel chce posilniť hospodársku súťaž v rámci audítorského sektora, čo môže tvrdo zasiahnuť veľkú štvorku dominujúcich firiem.

Energetické firmy v novom režime efektívnosti

Energetické spoločnosti budú svojich koncových odberateľov motivovať k ročným úsporám asi na úrovni 1,5%. Uvádza sa to v návrhu smernice, ktorá upravuje nový režim pre energetický audit, registre s údajmi o účinnosti prevádzok na výrobu elektriny a tepla a záväzky v oblasti energetickej účinnosti.