TÉMA: aukcia

Digitalizácia 01-04-2020

Slovenskí operátori začínajú súťažiť o frekvencie na 5G siete

Do 25. mája majú záujemcovia predložiť svoje ponuky na zakúpenie frekvencií. Dovtedy musia tiež uhradiť peňažné zábezpeky, ktoré dosahujú milióny eur. Jediným hodnotiacim kritériom v aukcii bude výška ponuky.

Nakoľko prispejú aukcie emisií na zelené projekty?

Od budúceho roka si budú všetky podniky na Slovensku zapojené do systému obchodovania s emisiami nakupovať povolenky na trhu. Otázkou je, kam poputujú príjmy získané z ich dražby.