TÉMA: autobusy

Doprava 21-05-2019

Podiel verejnej dopravy na osobnej doprave

Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom verejnej dopravy - vlakov, autobusov a trolejbusov. Aj tak však tri štvrtiny dopravy osôb zabezpečujú osobné autá.
Ekonomika 18-07-2007

Prísne emisné štandardy pre autobusy a nákladné autá

Koncom roku 2007 hrozia autobusom a nákladným autám drahé plány Komisie na zredukovanie škodlivých emisií, ako sú pevné častice, či oxidy dusíka.