TÉMA: Balkan

Slovensko v EP 12-08-2010

Je stratégia EÚ prispôsobená balkánskemu regiónu?

Europoslanec Eduard Kukan v príspevku na konferencii pod názvom "Accession of the Western Balkans to the EU: Evaluating a process" organizovanú The Bourgogne Balkans Express Association vo francúzskom Dijone analyzuje príležitosti a úskalia politiky rozširovanie EÚ na Balkáne.

Veľké očakávania: české predsedníctvo a západný Balkán

Vyhlásením integrácie západného Balkánu do čoraz komplikovanejšej Únie za jednu zo svojich priorít si české predsedníctvo možno nechtiac naložilo na chrbát bremeno, ktoré nevyhnutne nepotrebovalo.
07-02-2008

Čím môže Balkán (resp. Srbsko) prispieť do EÚ?

Anylýza pomenúva spôsoby, ktorými môžu krajiny západného Balkánu (resp. Srbsko) prispieť ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti a životaschopnosti Európskej únie z hospodárskeho, sociálneho a civilizačného hľadiska.
Budúcnosť EÚ 29-01-2008

Ruský rok na Balkáne

Rok 2008 bol vyhlásený ako Rok Ruska v Bulharsku. Ruská diplomacia sa takýmto spôsobom každoročne usiluje posilňovať vplyv Moskvy vo vytipovanom štáte. Hoci tento spôsob intenzifikácie bilaterálnych kontaktov môže pripomínať kampane v sovietskom štýle, výsledky návštevy prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina v bulharskej Sofii 17. – 18. januára svedčia o tom, že na rozdiel od Ukrajiny alebo Bieloruska nezostalo iba pri kampani.
05-11-2007

Kosovo si zaslúži „špeciálny štatút“ v rámci EÚ

Ako možné riešenie súčasného stavu navrhuje analýza udeliť Kosovu „špeciálny štatút“ v rámci Európskej únie.
Fosílne palivá 10-09-2007

Výhody Ruska plynúce zo situácie Kosova

Autor analýzy tvrdí, že Rusko blokovaním nezávislosti Kosova potvrdzuje svoj status svetovej mocnosti, vzďaluje Srbsko od Západu a spomaľuje integráciu juhovýchodnej Európy do EÚ a NATO.
08-12-2006

Pokračovanie procesu európskej integrácie na Balkáne

Rumunsko a Bulharsko sa členmi EÚ stanú už 1. januára 2007. Aká bude budúcnosť ostatných štátov Balkánu?
02-08-2006

Vstup balkánskych krajín do EÚ – hra s ohňom

Už roky Európska únia sľubuje prijatie balkánskych štátov do svojich radov. Keďže politici spomaľujú rýchlosť integračného procesu hrozí, že región bude destabilizovaný.
15-02-2006

EÚ potrebuje odvážnejšiu stratégiu pre Balkán

Bývalý švédsky premiér Carl Bildt vo svojej analýzy tvrdí, že „najlepšou vecou, ktorú môže EÚ urobiť pre podporu stability na Balkáne je ponúknuť každému štátu predbežný rámec, ktorý by signalizoval chuť k reformám a ochotu zaviazať sa Únii.“
30-06-2005

Hodnotenie vývoja na Západnom Balkáne – Problémy dneška, návrhy pre budúcnosť

V dňoch 20.-21. mája 2005 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia, venovaná hodnoteniu vývoja na Západnom Balkáne a prognózam pre budúcnosť tohto regiónu. Zhrnutie záverov konferencie sa venuje jednotlivým panelom a predstaveným odporúčaniam.
Vonkajšie vzťahy 03-02-2005

Európsky Balkán?

Na Solúnskom summite Európskej rady (jún 2003) bola Balkánu predložená perspektíva možného budúceho začlenenia do Európskej únie. Ako túto víziu naplniť, je otázkou pre budúcnosť. Analýza skúma prístupy EÚ, Ruska a USA k podpore stability a rozvoja v regióne Balkánu.