TÉMA: baltke

Regionálny rozvoj 02-07-2013

Hahn: Experiment s makroregionálnymi stratégiami Únii vyšiel

Európska komisia posúdila skúsenosti získané z dvoch makroregionálnych stratégií, ktoré chce využiť aj pri podobných projektoch v budúcnosti. Ukázalo sa, že na začiatku je lepšie sústrediť sa na menší počet priorít.