TÉMA: bank

Podnikanie 26-11-2014

Slovensko: čo región, to iný svet

Slovensko patrilo v poslednom desaťročí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Životná úroveň však nerástla rovnakým tempom vo všetkých regiónoch Slovenska.
Ekonomika 09-05-2007

Ekonomické vzťahy EÚ-USA: od voľného obchodu k integrácii

Po tom, ako sa lídri EÚ a USA dohodli na novom transatlantickom ekonomickom partnerstve, Barbara Böttcher a Klaus Deutsch z Deutche Bank vypracovali dokument obsahujúci odporúčania, akým spôsobom by mohli títo dvaja hospodárski hegemóni prehĺbiť vzájomnú spoluprácu.
Podnikanie 22-02-2006

Čo sa môžeme naučiť z rozdielov v Európe

Analýza sa pozerá na rast využívania on-line bankingu a rozdielov medzi jednotlivými krajinami.
Ekonomika 22-02-2006

Nová energetická politika v USA?

Analýza podáva prehľad vývoja energetickej politiky USA od 60. rokov a komentuje dopady nového amerického Zákona o energetike z roku 2005.
Budúcnosť EÚ 06-02-2006

Európa v období reflexie

Werner Becker z Deutsche Bank Research diskutuje o rozličných výzvach stojacich pred Rakúskym predsedníctvom a spôsobe, akým sa budú vyvíjať európske záležitosti v prvom polroku 2006.