TÉMA: bankwatch

Fosílne palivá 20-01-2014

Uhlie a korupcia – prípad EBRD

Všetky tri projekty ťažby uhlia a výroby elektriny z uhlia financované Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v Rumunsku, Slovinsku a Srbsku, sú spojené s korupčnými škandálmi. Banka pritom mala rôzne príležitosti informovať sa o týchto korupčných problémoch ešte pred schválením projektov.
Regionálny rozvoj 21-11-2013

Klimatické záväzky pri nových fondoch EÚ sú skôr formálne

Členské štáty EÚ v strednej a východnej Európe nedokázali podľa environmentálnych organizácií nastaviť stratégiu nových fondov EÚ tak, aby svoje záväzky v oblasti ochrany klímy naplnili viac než formálne. Na Slovensko bude na tieto politiky smerovať približne 15 % výdavkov.
Fosílne palivá 25-07-2013

Medzinárodné banky dávajú zbohom uhliu

Po Svetovej banke, ktorá zredukovala financovanie uhoľných elektrární len na „vzácne okolnosti“, EIB obmedzila investície pre projekty fosílnych palív emisnými normami. Kritéria pre pôžičky plánuje sprísniť aj EBRD.
Fosílne palivá 08-07-2013

Európske banky upravujú pravidlá pre pôžičky v energetike

Rozvojové banky majú podľa komisárky Connie Hedegaard ukončiť fianncovanie projektov fosílnych palív. Európske banky v súčasnosti revidujú kritériá pre poskytovanie pôžičiek na energetické projekty.
Jadrová energia 19-03-2013

EBRD a Euratom prispejú Ukrajine na modernizáciu atómových elektrární

Jadrové elektrárne na Ukrajine plne nespĺňajú všetky medzinárodné štandardy bezpečnosti, uviedla Európska banka pre obnovu a rozvoj. Zmeniť by sa to malo do konca roka 2017 aj vďaka pôžičke od EBRD a Euratomu. Podľa oponentov sa za tým skrýva predĺženie životnosti starých reaktorov.

EBRD smeruje miliardy do obnoviteľných zdrojov

Hlavná európska rozvojová banka stupňuje svoje úsilie v oblasti obnoviteľnej energie a ochrany klímy. Krátko po kritike zo strany environmetalistov EBRD oznámila, že v nasledujúcich 3 rokoch na projekty udržateľnej energie vyčlení takmer 6,5 milióna eur.

Enviro-organizácie si posvietili na EIB

Environmentalisti vytýkajú Európskej investičnej banke, že od roku 2007 požičala 16 miliárd eur na projekty rozvoja fosílnych palív, čo je viac než na iné zdroje energie a rozvoj sietí. Podpora ekologických inovácií v automobilkách má byť len zelenou maskou pre ich záchranu.
Ekonomika 19-04-2007

Priority EIB proti záujmom EÚ?

Priority financovania EIB idú v protismere k dlhodobým výzvam EÚ ako trvalo udržateľná doprava a zmena podnebia, argumentuje mimovládna organizácia. Cestná lobby však tvrdí, že lepšie cesty v skutočnosti prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu.
Regionálny rozvoj 08-09-2006

Štát úveruje environmentálne projekty podané do konca októbra 2006

Zákon (587/2004 Z.z.) o Environmentálnom fonde umožňuje získať aj podporu formou úveru. Pre rok 2007 môžu záujemcovia predložiť žiadosť o podporu formou úveru najneskôr do 31.10.2006 s jeho čerpaním na 5-15 rokov s 1%-nou úrokovou sadzbou
Regionálny rozvoj 07-09-2006

EU Fondy v Strednej a Východnej Európe: KOHÉZIA ČI KOLÍZIA? (EN)

Sú skutočne eurofondy toľkým spasením pre naše regióny? Vypuklé to bude pravda v novom programovom období, kedy do krajín bývalého Východného Bloku potečie ešte nevedno ako účelne takmer 157 miliárd eur. Na niektoré menej zmysluplné invetsičné projekty a plány, najmä s dosahom na životné prostredie upozorňuje štúdia CEE Bankwatchu.
Regionálny rozvoj 13-03-2006

MVO varujú pred „zlými projektmi“

Priatelia Zeme a sieť CEE Bankwatch Network zverejnili mapu 22 projektov, ktoré poškodzujú životné prostredie, sú právne sporné, alebo majú negatívne dopady na sociálnu situáciu.