TÉMA: bauer

Sociálna politika 13-11-2013

Éra jednej profesie je preč

Koncept celoživotného vzdelávania sa pravdepodobne stane súčasťou každodenného života, tvrdí europoslankya Edit Bauer (SMK, EĽS).
Vzdelávanie 15-10-2013

Európsky profesijný preukaz má podporiť mobilitu

Od novej smernice si europoslanci sľubujú väčšiu profesnú výmenu medzi krajinami. Týkať sa má až osemsto profesií.
Budúcnosť EÚ 08-07-2013

Orbán sa pochytil s europoslancami

Európsky parlament hlasmi ľavicových a liberálnych europoslancov prijal správu kritizujúcu postup maďarskej vlády pri zmene ústavy krajiny.
Rovnosť šancí 14-03-2013

Stereotypy v médiách ženy degradujú

Obe sa venujú v Európskom parlamente rodovým otázkam. Hoci sú z odlišných politických skupín ich diagnóza problémov postavenia žien v spoločnosti v mnohých otázkach konverguje.
Ekonomika 08-02-2013

EP má výhrady k európskemu semestru

Spravodajkyňa dokonca požiadala o stiahnutie svojho mena zo správy, ktorej výsledný text bol podľa nej málo kritický politike škrtov. Slovenské europoslankyne zdôrazňujú zamestnanosť.
Podnikanie 07-02-2013

Sociálna zodpovednosť podnikov: Inštitúcie EÚ majú ísť príkladom

Diskusie o CSR sa na úrovni EÚ zintenzívnili najmä pod vplyvom krízy. Európsky parlament zhodnotil oznámenie Komisie z minulého roka.
Podnikanie 06-02-2013

Komisia bude odpovedať na otázku o nižšej kvalite potravín

Europoslankyňa Edit Bauer opäť otvorila na európskej úrovni otázku rozdielnej kvality potravín rovnakej značky v rôznych krajinách. Na problém ešte v roku 2011 upozornil prieskum slovenskej spotrebiteľskej asociácie.
Sociálna politika 09-11-2012

Bauer: Ak sa budú mať zle seniori, utrpí celá spoločnosť

Demografické trendy hovoria, že ak sa nezačne s prípravou na starnutie obyvateľstva hneď, neskôr to bude mimoriadne ťažké, povedala europoslankyňa Edit Bauer na konferencii o aktívnom starnutí a medzigeneračnej solidarite.
Sociálna politika 25-05-2012

Keď kolega zarába viac

Správa slovenskej europoslankyne Edit Bauer žiada zefektívniť európsku odpoveď na platovú diskrimináciu žien voči mužom tam, kde je to možné urobiť legislatívne.
Sociálna politika 14-03-2012

Kvóty pre ženy sú nutné zlo

Európsky parlament trvá na požidavke povinného zavedenia kvót pod hrozbou sankcií.
Podnikanie 08-03-2012

Legislatíva ženám nepomáha

Napriek dlhej existencii bohatej legislatívy pre uplatňovanie rovnosti žien a mužov najmä v súvislosti so zamestnávaním a sociálnym zabezpečením, jej praktické presadzovanie v Európskej únii stále nefunguje.
Podnikanie 06-03-2012

Neefektívna legislatíva za veľa nestojí

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre rovnosť v odmeňovaní mužov a žien Edit Bauer v rozhovore pre EurActiv zdôraznila potrebu posilniť účinné uplatňovanie existujúcej legislatívy, s dôrazom na sankcie. Vyjadrila sa tiež k otázke zavedenia kvót pre ženy vo vedení firiem.
Podnikanie 05-03-2012

EÚ rieši nerovnosť žien v platoch aj vo vedúcich pozíciách

Ženy v EÚ stále zarábajú asi o 16,4 % menej než muži. Európske inštitúcie sa snažia zvýšiť povedomie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov. Komisia dnes predstaví odporúčania ako zvýšiť zastúpenie žien v najvyššom firemnom manažmente. Otáznik visí nad návrhom o zavedení kvót.
Regionálny rozvoj 28-12-2011

Úrazov na pracovisku je menej, stres sa meria ťažko

Ochrana zdravia ľudí v práci je predmetom mnohých legislatívnych úprav. Tie ale často nestíhajú dynamický vývoj pracovného prostredia.
Sociálna politika 27-09-2011

Mladé migrantky: Sekundárne obete

Európsky parlament sa na verejnom vypočutí zaoberal špecifickou situáciou migrujúcich dievčat.
Európa 2020 20-09-2011

Ženy v preddôchodkovom veku sú skryté

V televízii je prakticky nemožné vidieť ľudí nad 50 rokov, uviedla pri predstavovaní správy o situácii žien v preddôchodkovom veku europoslankyňa Edit Bauer.
Slovensko v EP 19-09-2011

EÚ: Lídrom sa do potierania korupcie nechce

Európsky element sa v boji proti korupcii posilní. Európsky parlament chce protikorupčný balík opatrení ešte popohnať.
Sociálna politika 11-07-2011

Európa ide za ženami nórskou cestou

Diskriminácia nie je choroba, ktorá odoznie sama od seba, hovorí europoslankyňa Edit Bauer. Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu navrhuje kvóty pre ženy v manažmente podnikov na úrovni 30 % do roku 2015 a 40 % do roku 2020.
Európa 2020 04-07-2011

Padli prvé výstrely v boji o sociálnejší jednotný trh

Komisia dostala od zainteresovaných strán varovanie, že jej snaha dať európskemu jednotnému trhu viac sociálnej dimenzie môže viesť do takej slepej uličky ako v prípade smernice o materskej dovolenke.
Európa 2020 06-04-2011

Inšpirácie je v EÚ veľa, nie všetko ale vyrieši európska legislatíva

Ak je v hodinovej mzde medzi mužom a ženou 17-percentný rozdiel, 8-9 percent je určite zapríčinených diskrimináciou, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer.
Slovensko v EP 29-03-2011

Online chat s europoslankyňou Edit Bauer

Ďalší zo série online chatov s poslancami EP v rámci projektu EU4YOU.sk sa bude konať v piatok 1. apríla. Diskutovať bude poslankyňa Edit Bauer (SMK, EĽS).

Moderné otrokárstvo to má mať v EÚ ťažšie

Tresty majú byť prísnejšie, hoci sa EP nepodarilo celkom presadiť, aby vedomé využívanie služieb obetí obchodu s ľuďmi bolo zločinom. Jednou zo spravodajkýň k novej smernici ktorú prijal EP bola Edit Bauer (SMK, EĽS).
Budúcnosť EÚ 29-11-2010

Lisabonská zmluva nie je žiadny všeliek

Posilní sa úloha národných parlametov naozaj? Zvykli si už inštitúcie na nové pravidlá hry? Je naozaj EP ich najväčším víťazom? Konferencia pri príležitosti 1. výročia vstupu LZ do platnosti priviedla pozornosť práve k podobným otázkam.
Slovensko v EP 21-07-2010

Europoslanci: Slovenský postoj k valu je v poriadku

Európsky parlament bol z reálnej diskusie o eurovale či pôžičke Grécku vynechaný. EurActiv.sk sa pýtal na názor poslancov slovenských stredo-pravých strán z frakcie európskych ľudovcov (EĽS).