TÉMA: bezpecnost

Budúcnosť EÚ 17-04-2018

Niektoré očakávania voličov zabezpečí len vyšší európsky rozpočet pre zahraničnú dimenziu

Na prvý pohľad môže byť debata o európskom rozpočte veľmi nudná. Môže však rozhodnúť o tom, či EÚ prežije dostatočne dlho na to, aby potrebovala ďalší rozpočet, píše SUSI DENNISON.
Obrana 16-02-2018

Spoločná európska obrana: Staré víno v nových fľašiach?

Prehĺbená obranná spolupráca v rámci Európskej únie prostredníctvom PESCO (Stála štruktúrovaná spolupráca) bola spustená s veľkými fanfárami na konci roka 2017. No len čas ukáže, či sa s jej pomocou podarí dosiahnuť niečo podstatné, píše NICK WITNEY.

EÚ a boj proti terorizmu

Možné budúce cesty načrtla Európska agenda bezpečnosti 2015-2020, v ktorej sa hovorí o vytvorení Európskeho antiteroristického centra.
Potravinárstvo 27-04-2015

Chemikálie v potravinách: Ročný prehľad

Prekračovanie povolených úrovní chemických látok v potravinách je skôr výnimkou ako pravidlom. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa na túto skutočnosť pokúša upozorniť v novej zjednodušenej forme.
Jadrová energia 23-02-2015

Rámec jadrovej bezpečnosti EÚ po Fukušime

Zničujúce zemetrasenie v Japonsku v roku 2011 zastavilo rozmáhajúcu sa „nukleárnu renesanciu.“ Aký mala dopad na Európu?
Vonkajšie vzťahy 19-02-2015

TTIP: Európsky pohľad na bezpečnosť potravín

Analýza návrhov Európskej komisie pre kapitolu Transatlantického obchodného a investičného partnerstva TTIP v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení. (7. január 2015).

Klimatická zmena je multiplikátor bezpečnostnej hrozby

Klimatická zmena nie je len environmentálna otázka, je to otázka národnej bezpečnosti. Dnešné zlyhanie pri stanovení prísneho cieľa pre redukciu emisií skleníkových plynov v konečnom ohrozí náš spôsob života, upozornil britský kontraadmirál Neil Morisetti.

Sprievodca dobrými postupmi v ochrane nejadrovej kritickej energetickej infraštruktúry

Protiteroristická jednotka OBSE v spolupráci s odborníkmi z verejného a súkromného sektora zúčastnených štátov (vrátane Slovenska), Európskej komisie a Severoatlantickej aliancie vydala príručku s odporúčaniami na ochranu nejadrovej kritickej energetickej infraštruktúry v oblasti elektriny, plynu a ropy, so zameraním na kybernetické hrozby.

Kybernetickú bezpečnosť zvýšime, ak budeme spolupracovať

V4 by mala mať vypracované rôzne scenáre spolupráce v prípade kybernetického útoku. Navrhujú to autori publikácie s názvom „V4 Cooperation in Ensuring Cyber Security - Analysis and Recommendations“, na ktorej sa podieľala aj Slovenská atlantická komisia.
Vonkajšie vzťahy 27-03-2012

Zraniteľné Poľsko uprostred raketovej diplomacie

Nedávne stretnutie Ruska, Poľska a Nemecka, ktoré sa konalo v Berlíne odhalilo chúlostivú pozíciu Poľska v debate medzi Ruskom a NATO o raketovej obrane, tvrdí Stratfor.

Odporúčania pre vlády Vyšehradskej skupiny v oblasti transatlantickej bezpečnosti

Slovenská atlantická komisia zverejnila prvý dokument projektu Visegrad Security Cooperation Initiative, ktorý sa venuje spolupráci krajín V4 v oblasti transatlantickej bezpečnosti.

EÚ-Rusko: Zoznam úloh pre Catherine Ashton

„Zdá sa, že strategické záujmy väčšiny krajín EÚ voči Rusku sú vlastne podobné,“ píšu Adam Balcer, Adam Jasser a Paweł Świeboda z poľskej nadácie Demos EUROPA v novembrovej analýze. Venujú sa v nej úlohám, ktoré stoja pred Catherine Ashton, dezignovanou Vysokou predstaviteľkou pre zahraničnú politiku.
Vonkajšie vzťahy 03-12-2009

NATO, Rusko a európska bezpečnosť

„Krajiny na východe a severe Európy sa obávajú, že sa Moskva potáca ku konfrontácii s NATO“, a na svoje znepokojenie majú dobré dôvody, tvrdí Tomáš Valášek v novembrovej analýze think-tanku Centre for European Reform.
Vzdelávanie 20-03-2009

Energetická politika: K tretej priemyselnej revolúcii

„Počas jednej generácie môžeme dať Európe skutočne udržateľný energetický systém“ píše komisár pre energetiku Andris Piebalgs.

Bezpečnostný rozmer českého predsedníctva v Rade EÚ

Bezpečnostná a obranná politika bola v priebehu posledných desiatich rokov jedným z hlavných motorov európskej integrácie.

Ruská zahraničná politika pod Dmitrijom Medvedevom

Autor hodnotí niektoré z línií ruskej zahraničnej politiky prezidenta Medvedeva - schopnosť udržať konflikt so Západom, ktorý sa rozhorel po vojne v Gruzínsku, presun právomocí z Kremľa na vládu, či pozíciu voči rozširovaniu NATO o Ukrajinu a Gruzínsko.
Slovensko v EP 27-02-2008

Bezpečnosť potravín v podmienkach SR a spolupráca s Európskou úniou

Europoslanec Peter Baco vystúpil na Potravinárskej konferencii Spoločnosti spotrebiteľov potravín konanej 12.-13. februára. Išlo o otvorené fórum o stave bezpečnosti, kvality a kontroly potravín.
Vzdelávanie 27-08-2007

Skúsenosti detí na Slovensku s počítačmi, mobilmi a internetom

Európska komisia uskutočnila aj na Slovensku prieskum zameraný na deti od 9 do 14 rokov. Diskusie s vybranými deťmi sa však uskutočnili iba v Bratislave.

Dôsledky pozastavenia účasti Ruska v CFE

Pozastavenie účasti Ruska v Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe (CFE) otvára podľa autora tejto analýzy mnohé otázky o možnosti pozastavenia platnosti zmluvných záväzkov zo strany štátu a prípadné právne dôsledky takéhoto kroku.

„Vojna a mier“ vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom

Podľa autorky tejto analýzy nebude Portugalské predsedníctvo počas nasledujúcich šiestich mesiacov schopné zmeniť základ, na ktorom stoja európsko-ruské vzťahy. Toto obdobie však podľa nej bude predstavovať začiatok obdobia rozmýšľania a úvah, ktoré je veľmi potrebné pre obidve strany.
Vonkajšie vzťahy 30-07-2007

Európska diplomacia a iránsky jadrový program

Európska diplomacia sa v otázke iránskeho jadrového programu podľa autora analýzy posunula za posledné roky dopredu, stále jej však chýbajú určité dispozície na úplné vyriešenie konfliktu.

Svedok zrodu spoločnej európskej bezpečnostnej kultúry

Autor analýzy tvrdí, že to síce nebolo ľahké, ale zdá sa, že členské štáty EÚ začínajú prekonávať svoje rozpory v oblasti bezpečnostných hrozieb a v odpovediach na ne.

Bezpečnosť ako dvojúrovňová hra

V snahe zabezpečiť hranice pred hrozbami terorizmu, zločinu a nelegálnej migrácie môžu členské krajiny, konajúce v malých skupinách, podkopať bezpečnosť všetkých.

Formovanie globálneho bezpečnostného prostredia: staré inštitúcie pre nové misie

V príspevku, ktorý odznel na konferencii GLOBSEC v Bratislave, autorka skúma, ako je možné prispôsobiť staré bezpečnostné inštitúcie novým výzvam.