TÉMA: bezpecnost

Komerčný obsah
Jadrová energia 30-01-2012

Slovenské elektrárne spustili nový systém varovania a vyrozumenia AE Bohunice V 2

Spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel po ukončení komplexných skúšok a úspešnom priebehu skúšobnej prevádzky, uviedla do prevádzky nový moderný systém varovania a vyrozumenia (VARVYR) v 21 km okolí elektrárne Bohunice V2. Systém pozostáva zo systému varovania obyvateľstva - 330 sirén v okolí a 35 v lokalite elektrárne a zo systému vyrozumenia obyvateľstva - 950 ks pagerov pridelených obciam a obvodným úradom.