TÉMA: bezpečnostné

Stav bezpečnostného prostredia a bezpečnostné hrozby

Autor sa v analýze pokúša stručne analyzovať stav súčasného bezpečnostného prostredia a sumarizovať aktuálne bezpečnostné hrozby.