TÉMA: bezpečnostný

Podnikanie 31-07-2012

Komisia predstavila plán na podporu vnútorneho bezpečnostného trhu

Európska komisia predstavila akčný plán na podporu európskeho bezpečnostného priemyslu. Opatrenia majú posilniť postavenie priemyslu v rastúcej globálnej konkurencii.

Reforma bezpečnostného sektora (SSR) „po slovensky”

Reforma bezpečnostného sektora v duchu terminológie OECD a OSN je zásadná pre budovanie štátu a pre fungovanie dobre spravovanej spoločnosti.

Rusi nás chcú ochrániť

V nedeľu zverejnilo Rusko návrh euroatlantickej bezpečnostnej zmluvy. Moskva súhlasí s obmedzením jednostranného použitia vojenskej moci, ak sa USA a EÚ zaviažu k tomu istému.

Európa zvyšuje investície do bezpečnosti

Európsky bezpečnostný výskumný program bude súčasťou Siedmeho rámcového programu pre výskum a vývoj. Teraz Komisia oznámila vytvorenie nového európskeho bezpečnostného fóra, ktoré má poskytnúť nové strategické bezpečnostné idei, nad rámec programu.