TÉMA: Bielorusko

Vonkajšie vzťahy 10-06-2021

Píše Frans Timmermans: Bielorusi prežívajú zlý sen, musíme ich podporiť ešte viac

Hoci EÚ koná správne, keď zavádza voči režimu v Minsku sankcie, robiť musí ešte viac. Členské štáty by mali odbremeniť bieloruských susedov a prerozdeliť si záťaž, ktorý vyplýva z toho, že ležia za hranicami diktátorského režimu, píše podpredseda Európskej komisie.
Bielorusko, protesty, Lukašenko

Teraz nie je ten správny čas izolovať Bielorusko

EÚ môže podnietiť zmeny v Bielorusku tak, že mu ponúkne pomoc a užšiu spoluprácu. Trest v podobe prerušenia vzťahov s Minskom by zvrátil posun, ktorý sa doteraz podarilo dosiahnuť, tvrdí Igor Merheim-Eyre. Igor Merheim-Eyre je vedeckým pracovníkom a koordinátorom projektov ERASMUS+ na University of Kent....
27-07-2010

Bielorusko: Koniec jedného priateľstva

Geopolitická hra bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka sa dostala do novej slepej uličky – dialóg s EÚ sa zastavil, Rusko sa obracia proti nemu a krajine dokonca hrozí Rusmi iniciovaná zmena režimu, píše Balázs Jarábik, výskumník madridského think-tanku FRIDE v júlovej analýze pre EurActiv.

Sú sankcie nástrojom demokratizácie Bieloruska?

Otázka sankcií proti bieloruskému režimu sa znova ocitla na programe dňa. To znamená, že demokratizácia Bieloruska, na ktorú sa tak spoliehala Európa, sa skončila úspešným zlyhaním.
Ekonomika 02-09-2009

Ekonomické konflikty ako nový prvok politických vzťahov medzi Bieloruskom a Ruskom

Obchodné vojny a diplomatické konflikty sa stali jednými z najdôležitejších prvkov novej paradigmy rusko-bieloruských vzťahov. Nehľadiac na všadeprítomné a neustále vzájomné ubezpečovania o večnej láske a priateľstve medzi Moskvou a Minskom, „bratia" si permanentne pripravujú nepríjemné prekvapenia.
27-08-2009

Čo s vízami pre Východoeurópanov?

Analýza z pera viacerých autorov z regiónu V4 hodnotí stav vízových vzťahov s Ukrajinou, Bieloruskom, Moldavskom a Ruskom. Popisuje aký vplyv na ne mal vstup Maďarska, Slovenska, Poľska a Českej republiky do EÚ a následne do Schengenského priestoru. Formuluje odporúčania z perspektívy vyšehradských krajín.

Opozícia a moc v Bielorusku: nový politický úskok?

Ekonomická kríza otriasla základmi bieloruského ekonomického systému, ktorý bol v priebehu niekoľkých rokov považovaný za jeden z najstabilnejších v rámci bývalého ZSSR a vyvolávala prekvapenie politických protivníkov na západe. Napriek tomu sa v podmienkach krízy bieloruský ekonomický model ukázal ako neefektívny, prebyrokratizovaný a príliš ťažkopádny na to, aby bol schopný prijímať rýchle a efektívne rozhodnutia.
07-11-2006

Aká je budúcnosť Lukašenkovho režimu?

Štúdia vyzýva EÚ k väčšej podpore demokratizačných snáh Bieloruska.

Bielorusko čaká na svoj rok „89“

Autor v analýze týkajúcej sa najnovších udalostí v Bielorusku mapuje v širšej súvislosti aktuálnu povolebnú situáciu v krajine. Zároveň skúma prekážky, ktoré režim kladie akejkoľvek realizácii slobody.

Nepríjemný sused EÚ: Čas na novú politiku pre Bielorusko

Autori tohto nového politického dokumentu tvrdia, že EÚ potrebuje novú politiku pre Bielorusko. Únia by mala podnietiť reformu režimu, ale zároveň jasne povedať, že akékoľvek ďalšie represie vyvolajú tvrdú odozvu.
15-03-2006

Bielorusko po 19. marci – možné scenáre

Prehľad ukazuje možné scenáre vývoja Bieloruska pred a po prezidentských voľbách. Analyzuje tiež aktivity režimu a opozície.
22-02-2006

Politická klíma v Bielorusku pred prezidentskými voľbami

Štúdia sa zameriava na preskúmanie politickej atmosféry v Bielorusku pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Hodnotí verejnú mienku, očakávania ľudí v súvislosti s predpokladanými výsledkami volieb a vplyv občianskej spoločnosti a činnosti mimovládnych organizácií v Bielorusku na volebný výsledok.
23-09-2004

Ako sa európska myšlienka konsolidovala v slovenskej spoločnosti?

Na príklade konsolidácie európskej myšlienky v slovenskej spoločnosti sa autor analýzy zamýšľa, ako by mohla byť slovenská integrácia do EÚ inšpiráciou pre občanov Bieloruska.

Bělorusko: nový soused Evropské unie

Analýza sa zaoberá vývojom politickej situácie v Bielorusku, predovšetkým v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v tejto krajine a snahami opozície o odstránenie režimu prezidenta Lukašenka, obviňovaného z autoritatívnych praktík. Autor venuje pozornosť aj vzťahom Bieloruska s Ruskom, ktoré majú pre vývoj v tejto krajine kľúčový charakter.