TÉMA: bioenergia

wood

Podpora biopalív stojí na „alternatívnych faktoch“

Pri príležitosti medzinárodného dňa lesov (21. marec) píše o ich dôležitosti a ohrození aktivistka z mimovládnej organizácie Fern, Linde Zuidema Oslavovať medzinárodný deň lesov je chvályhodné. Odkaz, ktorý tento rok vyslala organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) – zodpovedná za propagáciu tohto dňa...
Energetika 02-06-2014

Biopalivá z potravín dostali strop

Podiel biopalív vyrobených z potravinárskych plodín nebude môcť byť v pohonných hmotách väčší ako 7 %. Dohodli sa na tom zástupcovia členských štátov (COREPER), ktorí pripravujú rokovania ministrov. Ekológovia hovoria o "nesmelom kroku" správnym smerom.
Ovzdušie 04-07-2013

Pri výrobe bioenergie treba zdroje využívať efektívnejšie

Biomasa je významným obnoviteľným zdrojom v energetickom mixe. Podľa štúdie Európskej environmentálnej agentúry by sa však aj pri nej mali zohľadňovať princípy EÚ pre efektívnosť zdrojov.

Emisné prínosy bioenergie spochybnili ďalší vedci

V rámci preskúmania využívania zdrojov ako biomasa, ktorý uskutočnil nezávislý výskumný inštitút, sa zistilo „značné riziko“ toho, že nastavenie politík OZE v Únii neguje úsilie o zníženie emisií CO2 do roku 2020. Dôvodom sú nedostatky v započítavaní skutočných úspor emisií.

Politiky EÚ na podporu biomasy zvyšujú emisie

Bruselský EurActiv získal nezverejnenú správu vypracovanú výskumným centrom Európskej komisie, podľa ktorej produkcia bioenergie často krátkodobo zvyšuje emisie skleníkových plynov. V rámci politík EÚ sa pritom považuje za uhlíkovo neutrálnu technológiu.

Biomasové „šialenstvo“ môže zvýšiť emisie

Cieľ EÚ pre znižovanie emisií do roku 2020 by mohol naraziť na neočakávanú ale závažnú prekážku. Čoraz viac vedcov, predstaviteľov EÚ aj zástupcov mimovládnych organizácií sa obáva o dôsledky, ktoré prinesie biomasa v rámci jej zaradenia medzi podporované obnoviteľné zdroje energie.
Energetika 05-06-2008

EÚ sa nevie dohodnúť na biopalivách

Ministri životného prostredia EÚ sa pravdepodobne ani teraz nedohodnú na kritériách, aké biopalivá možno považovať za „udržateľné“.