TÉMA: biopalivo

Poľnohospodárstvo 02-12-2013

Ambície pre obmedzenie konvenčných biopalív sa zmierňujú

V debatách európskych inštitúcií o obmedzení biopalív prvej generácie sa 5% strop navrhnutý minulý rok navyšuje. Priemysel argumentuje stabilitou pre investície a pracovné miesta, environmentalisti trvajú na škodlivých účinkoch neudržateľného rozvoja.

Odborníci sa pomýlili v odhadoch dotácií pre biopalivá

Autori štúdie, ktorí vypočítali, že dotácie na výrobu biopalív sa pohybujú na úrovni záchrany Cypru, zredukovali svoje čísla. V septembri budú europoslanci rozhodovať o obmedzení rozvoja konvenčných biopalív.
Veda a inovácie 09-08-2013

Riasy menia odpadovú vodu na biopalivo

V rámci európskeho výskumného projektu sa v odpadovej vode podarilo vyprodukovať prvé riasy, ktoré sa majú používať ako alternatívne biopalivo.
Veda a inovácie 09-08-2013

STU spolutvorí ekologickejšiu chémiu

Slovenská technická univerzita spolupracuje na európskom projekte, ktorého cieľom je nájsť ekologickejšie postupy pre tvorbu vzácnych látok používaných v priemysle, potravinárstve či vo farmácii.

Dotácie na biopalivá sú na úrovni záchrany Cypru

Verejné dotácie, ktoré sa v roku 2011 použili v Európe na podporu biopalív, dosiahli podľa novej štúdie úroveň 10 miliárd eur. To sa rovná sume, ktorú EÚ poskytla na záchranu cyperskej ekonomiky.
Doprava 25-03-2013

Slovensko odmieta obmedzenia pre produkciu domácich biopalív

Viacero členských krajín vrátane Slovenska sa postavilo proti plánu EK obmedziť používanie konvenčných biopalív. Tvrdia, že k nepriamej zmene vo využívaní pôdy u nich nedochádza. Dodatočné kritéria by sa však mohli zaviesť v prípade produkcie v tretích krajinách.
Vonkajšie vzťahy 20-02-2013

EÚ schválila clo na dovoz bioetanolu z USA

Ministri členských krajín EÚ odsúhlasili zavedenie plošného cla 9,5 % na bioetanol s pôvodom v USA. Americké združenia to označili za „nehorázny protekcionizmus“.

EK pridelila viac ako miliardu eur na inovačné projekty OZE

Európska komisia pridelila vyše 1,2 miliardy eur na financovanie 23 vysoko inovačných demonštračných projektov v oblasti obnoviteľnej energie pri prvej výzve na predkladanie návrhov v rámci programu financovania „NER300“. Nedokázala ale vybrať žiaden projekt rozvoja technológie CCS.
Doprava 18-09-2012

Komisia sa dohodla na nižšom podiele biopalív

Európski komisári pre energetiku a ochranu klímy potvrdili, že plánujú obmedziť podiel biopalív na celkovej spotrebe energií v doprave EÚ na maximálne päť percent.

Producenti biopalív odmietajú obvinenia zo zvyšovania cien potravín

Európski výrobcovia biopalív tvrdia, že ich obviňovanie z vyšších cien potravín je neoprávnené. Poukazujú na rôzne ďalšie faktory ako sú špekulácie s komoditami, rastúce množstvo odpadu z potravín a väčší apetít v rozvíjajúcich sa ekonomikách.
Ovzdušie 16-08-2012

Ceny potravín podnecujú debatu o politike biopalív v EÚ

Sucho a rastúce ceny poľnohospodárskych plodín nahrávajú kritikom európskej politiky biopalív. Tie podľa nich navyše neprispievajú ani k znižovaniu emisií skleníkových plynov.
Doprava 01-08-2012

Vedci spochybňujú výpočty úspor emisií z bionafty

Podľa meraní nemeckých vedcov tvrdenia EÚ o tom, že lokálne produkovanou repkou olejnou na výrobu bionafty sa v doprave znižujú emisie skleníkových plynov najmenej o 38 % v porovnaní s používaním fosílnych palív, sú nepodložené.
Fosílne palivá 27-01-2012

Emisie z niektorých biopalív sú vyššie než z ropy

Pridávanie biozložky do palív vedie k produkcii väčšieho množstva emisií skleníkových plynov ako v prípade čistých fosílnych palív. Potvrdzujú to zatiaľ nezverejnené údaje po započítaní vplyvu nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) , ktoré získal EurActiv.
Poľnohospodárstvo 07-10-2011

Vedci vyzývajú EÚ vyhodnotiť vplyv biopalív na využívanie pôdy

Viac ako stovka najvýznamnejších vedcov a ekonómov vyzvala Európsku komisiu, aby v rámci dlhodobej debaty o vplyve biopalív a pri tvorbe svojej politiky zohľadnila koncept nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC).
Doprava 21-07-2011

Komisia schválila schémy certifikácie biopalív, ale problémy pretrvávajú

Komisia odobrila prvých sedem systémov pre certifikíciu biopalív z hľadiska ich udržateľnosti. Hoci podľa komisára pre energetiku šlo o „veľký krok“ k ekologickejšej doprave, ostatné reakcie boli zmiešané.
Poľnohospodárstvo 05-05-2011

Výrobcovia biopalív chcú jasné investičné prostredie

Pokračujúca debata o prínosoch biopalív blokuje ďalšie investície do biopalív a ohrozuje budúcnosť niektorých producentov. Pre iných by však mohla byť lukratívnou príležitosťou.

Nemci zatiaľ ignorujú nové biopalivo

Pokusy Berlína implementovať legislatívu EÚ, ktorá hovorí o 10-percentnom podiele biozložky v palive do roku 2020 sú zatiaľ neúspešné. Väčšina vodičov v Nemecku sa vyhýba novému biopalivu E10 zo strachu, že by mohol poškodiť motor vozidla.