TÉMA: bioscience

Budúcnosť EÚ 19-09-2012

Schulz na Slovensku: Potrebujeme nové rozdelenie kompetencií

Predseda Európskeho parlamentu na svojej návšteve Slovenska obhajoval parlamentarizmus v Európe a zaujímal sa tiež o výskum financovaný z európskych prostriedkov.
Veda a inovácie 04-06-2012

Onkologický výskum: Zlá správa, ktorá pomáha

Diagnostický set, schopný lekárom včas povedať, že v tele prebieha agresívne onkologické ochorenie, by výrazne pomohol včasnému podchyteniu liečby. Aplikovaný výskum podporený z štrukturálnych fondov by ho mohol priviesť do praxe.
Veda a inovácie 03-05-2012

Vírus, ktorý čaká na svoju šancu

Nevedno, koľko ľudí je jeho nositeľom v populácii. U zdravého človeka je v podstate neškodný. Smrť môže privodiť pri stavoch s potlačenou imunitou. Slovenský výskum podporený z OPVaV má priviesť do praxe zatiaľ neexistujúci spôsob detekcie vírusu u rizikových skupín.