TÉMA: bohunice

Energetika 12-07-2018

Garantované ceny pre novú britskú atómku sú legálne, víta to aj Slovensko

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že štátna pomoc pre Hinkley Point C nie je protiprávna. Slovenské ministerstvo hospodárstva to vníma ako pozitívny signál pre budúcnosť jadra v Únii.
Jadrová energia 11-09-2015

Nový jadrový projekt v Bohuniciach sa dostal do ďalšej fázy

Ministerstvo hospodárstva SR tvrdí, že nový reaktor Slovensko potrebuje na plnenie klimatických cieľov a zvýšenie energetickej bezpečnosti. Analytici to tak nevidia.
Jadrová energia 29-07-2015

EÚ zafinancuje diverzifikáciu paliva pre slovenské reaktory

Certifikáciu alternatívnych dodávok pre 18 európskych reaktorov ruskej výroby zabezpečí medzinárodné konzorcium na čele s Američanmi.
Jadrová energia 28-07-2015

Francúzi obmedzujú jadrovú energiu

Francúzsky parlament schválil obmedzenie výroby elektrickej energie z jadra z 75 na 50%. Slovensko, ktoré má po Francúzoch najvyšší podiel jadra na výrobe elektriny na svete podobné opatrenia neplánuje.
Jadrová energia 02-12-2014

30 rokov jadrovej energie na Slovensku

Slovensko využíva jadrovú energiu už 30 rokov. Pokrýva viac ako 50% energie spotrebovanej na Slovensku. Dostavbou nových blokov elektrární by sme sa stali vývozcom elektriny. Environmentálne organizácie sú však proti.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 01-12-2014

90 reaktorrokov jadrových blokov Slovenských elektrární

Slovenské elektrárne oslavujú 30 rokov prevádzky elektrárne Bohunice V2 a 15 rokov elektrárne Mochovce
Jadrová energia 19-08-2014

Jadrové elektrárne, privysoká cena za udržiavanie v kondícii

Starnúce jadrové elektrárne v Európe môžu v priebehu najbližších rokov postretnúť dlhotrvajúce výpadky, čo zníži spoľahlivosť dodávok energie a prevádzkovateľov jadrových elektrární to bude stáť mnoho miliónov dolárov.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 15-05-2014

Skončila sa plánovaná odstávka na výmenu paliva 4. bloku AE Bohunice V2

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, v stredu (14.5.) opätovným prifázovaním prvého generátora k elektrickej sieti ukončili plánovanú hlavnú opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 25-04-2014

Plánovaná odstávka 4. bloku AE Bohunice V2

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 25. apríla 2014 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, začnú v sobotu 26. apríla generálnu opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Jadrová energia 20-11-2013

Slovensko dostane ďalšie peniaze na vyraďovanie Bohuníc

Europoslanci schválili finančnú pomoc EÚ vo výške takmer 1 miliardy eur na dokončenie vyraďovania jadrových elektrární Bohunice, Ignalina a Kozloduj do roku 2020. Slovenskí europoslanci upozorňujú, že jadrová elektráreň je kolos a prostriedky stačiť nemusia.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 28-10-2013

Ukončenie partnerskej previerky WANO v AE Bohunice V2

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 28. októbra 2013 – Svetová asociácia jadrových prevádzkovateľov (WANO) úspešne zavŕšila partnerskú previerku v Slovenských elektrárňach v AE Bohunice V2, ktorá začala 3. októbra t.r.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 22-10-2013

Celoareálové havarijné cvičenie v AE Bohunice

Bratislava/Jaslovské Bohunice, 22. októbra 2013 – Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel oznamujú, že v súlade s harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení na rok 2013 sa 23. októbra uskutoční v lokalite Elektrární Bohunice V2 celoareálové havarijné cvičenie.
Jadrová energia 15-08-2013

Štátna pomoc pre jadro rozdeľuje EÚ

Úprava pravidiel pre podporu nových atómových elektrární zo štátnych rozpočtov, ktorej návrh Komisia zverejní pravdepodobne koncom septembra, by mohol vyvolať ostré strety medzi členskými štátmi.
Jadrová energia 17-07-2013

Bohunice nie sú Ignalina

K európskym peniazom musíte pristupovať ako k vlastným, hovoria europoslanci z výboru pre kontrolu rozpočtu. Kontrolovali na Slovensku míňanie prostriedkov na odstávku Bohuníc.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 21-06-2013

Plánovaná odstávka 3. bloku AE Bohunice V2

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 21. Júna 2013 – Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, začnú v sobotu 22. júna generálnu opravu 3. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 19-06-2013

Slovenské elektrárne pozývajú do Jaslovských Bohuníc na Deň Otvorenej elektrárne

Bratislava, 19. Júna 2013 - Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, pozývajú v sobotu 22. júna na deň plný zábavy, programu a informácií do Atómovej elektrárne Bohunice V2 a amfiteátra v obci Jaslovské Bohunice v rámci podujatia Otvorená elektráreň.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 23-05-2013

Slovenské elektrárne ukončili plánovanú odstávku v Bohuniciach

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 23. mája 2013 – Prifázovaním prvého turbogenerátora ukončili Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, včera popoludní generálnu opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Jadrová energia 16-05-2013

V jadrovej energetike treba pochopiť dôvody rozhodnutí

Keďže jadro bude naďalej základom energetickej politiky SR je potrebné uskutočniť otvorenú diskusiu o všetkých súvisiacich aspektoch využívania tohto zdroja energie, kam patrí tvorba pracovných miest, environmentálne prínosy, ale aj bezpečnostné a finančné riziká.
Jadrová energia 20-03-2013

Pri vyraďovaní jadrových elektrární sa má posilniť kontrola

Výbor Európskeho parlamentu podporil predĺženie finančnej pomoci na vyraďovanie atómových elektrární pre Bulharsko, Litvu a Slovensko s niekoľkými podmienkami. Zamerali sa najmä na posilnenie kontroly a zaistenia jadrovej bezpečnosti.
Jadrová energia 22-01-2013

Výbor EP kritizoval vyraďovanie atómových elektrární

Europoslancom sa nepáči, že ani po 10 rokoch financovia z EÚ nie je žiadna z troch vyraďovaných atómových elektrární nezvratne odstavená. Výbor pre kontrolu rozpočtu zároveň odporučil niekoľko zmien pre prípadné financovanie až do roku 2020. Slovenský minister financií o „zlom šafárení“ nevie.
Jadrová energia 22-01-2013

Výbor EP kritizoval vyraďovanie atómových elektrární

Europoslancom sa nepáči, že ani po 10 rokoch financovia z EÚ nie je žiadna z troch vyraďovaných atómových elektrární nezvratne odstavená. Výbor pre kontrolu rozpočtu zároveň odporučil niekoľko zmien pre prípadné financovanie až do roku 2020. Slovenský minister financií o „zlom šafárení“ nevie.
Jadrová energia 25-09-2012

Posilní štát moc Javysu na úkor jadrovej bezpečnosti a trhovej ekonomiky?

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (Javys) spravuje strategický majetok štátu za stovky miliónov EUR. Jadrová bezpečnosť a rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku závisí od schopnosti štátu zabezpečiť financie najmä pre oblasť likvidácie a ukladania jadrového odpadu. Závisí aj od schopnosti zrealizovať a naplánovať trvalé uloženie takého odpadu, ktoré je z pohľadu bezpečnosti a financií kľúčovou záležitosťou pre obyvateľstvo a teda štát.
Jadrová energia 02-07-2012

Fico našiel v Únii spojencov v otázkach jadrových elektrární

Predseda vlády Robert Fico počas summitu lídrov EÚ v Bruseli požiadal európskych kolegov, aby podporili slovenskú žiadosť o navýšenie financií zo strany EÚ na dokončenie odstavenia dvoch atómových reaktorov v Bohuniciach.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 21-06-2012

Atómová elektráreň Bohunice otvára brány

Bratislava/Jaslovské Bohunice, 21. júna 2012 – Atómová elektráreň Bohunice v sobotu 23. júna znovu privíta návštevníkov na podujatí Otvorená elektráreň. Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, pozývajú hostí na sobotu plnú zábavy, kultúrneho programu aj znalostí, či informácií.