TÉMA: bohunice

Energetika 12-07-2018

Garantované ceny pre novú britskú atómku sú legálne, víta to aj Slovensko

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že štátna pomoc pre Hinkley Point C nie je protiprávna. Slovenské ministerstvo hospodárstva to vníma ako pozitívny signál pre budúcnosť jadra v Únii.
Jadrová energia 11-09-2015

Nový jadrový projekt v Bohuniciach sa dostal do ďalšej fázy

Ministerstvo hospodárstva SR tvrdí, že nový reaktor Slovensko potrebuje na plnenie klimatických cieľov a zvýšenie energetickej bezpečnosti. Analytici to tak nevidia.
Jadrová energia 29-07-2015

EÚ zafinancuje diverzifikáciu paliva pre slovenské reaktory

Certifikáciu alternatívnych dodávok pre 18 európskych reaktorov ruskej výroby zabezpečí medzinárodné konzorcium na čele s Američanmi.
Jadrová energia 28-07-2015

Francúzi obmedzujú jadrovú energiu

Francúzsky parlament schválil obmedzenie výroby elektrickej energie z jadra z 75 na 50%. Slovensko, ktoré má po Francúzoch najvyšší podiel jadra na výrobe elektriny na svete podobné opatrenia neplánuje.
Jadrová energia 02-12-2014

30 rokov jadrovej energie na Slovensku

Slovensko využíva jadrovú energiu už 30 rokov. Pokrýva viac ako 50% energie spotrebovanej na Slovensku. Dostavbou nových blokov elektrární by sme sa stali vývozcom elektriny. Environmentálne organizácie sú však proti.
Jadrová energia 19-08-2014

Jadrové elektrárne, privysoká cena za udržiavanie v kondícii

Starnúce jadrové elektrárne v Európe môžu v priebehu najbližších rokov postretnúť dlhotrvajúce výpadky, čo zníži spoľahlivosť dodávok energie a prevádzkovateľov jadrových elektrární to bude stáť mnoho miliónov dolárov.
Jadrová energia 20-11-2013

Slovensko dostane ďalšie peniaze na vyraďovanie Bohuníc

Europoslanci schválili finančnú pomoc EÚ vo výške takmer 1 miliardy eur na dokončenie vyraďovania jadrových elektrární Bohunice, Ignalina a Kozloduj do roku 2020. Slovenskí europoslanci upozorňujú, že jadrová elektráreň je kolos a prostriedky stačiť nemusia.
Jadrová energia 15-08-2013

Štátna pomoc pre jadro rozdeľuje EÚ

Úprava pravidiel pre podporu nových atómových elektrární zo štátnych rozpočtov, ktorej návrh Komisia zverejní pravdepodobne koncom septembra, by mohol vyvolať ostré strety medzi členskými štátmi.
Jadrová energia 17-07-2013

Bohunice nie sú Ignalina

K európskym peniazom musíte pristupovať ako k vlastným, hovoria europoslanci z výboru pre kontrolu rozpočtu. Kontrolovali na Slovensku míňanie prostriedkov na odstávku Bohuníc.
Jadrová energia 16-05-2013

V jadrovej energetike treba pochopiť dôvody rozhodnutí

Keďže jadro bude naďalej základom energetickej politiky SR je potrebné uskutočniť otvorenú diskusiu o všetkých súvisiacich aspektoch využívania tohto zdroja energie, kam patrí tvorba pracovných miest, environmentálne prínosy, ale aj bezpečnostné a finančné riziká.
Jadrová energia 20-03-2013

Pri vyraďovaní jadrových elektrární sa má posilniť kontrola

Výbor Európskeho parlamentu podporil predĺženie finančnej pomoci na vyraďovanie atómových elektrární pre Bulharsko, Litvu a Slovensko s niekoľkými podmienkami. Zamerali sa najmä na posilnenie kontroly a zaistenia jadrovej bezpečnosti.
Jadrová energia 22-01-2013

Výbor EP kritizoval vyraďovanie atómových elektrární

Europoslancom sa nepáči, že ani po 10 rokoch financovia z EÚ nie je žiadna z troch vyraďovaných atómových elektrární nezvratne odstavená. Výbor pre kontrolu rozpočtu zároveň odporučil niekoľko zmien pre prípadné financovanie až do roku 2020. Slovenský minister financií o „zlom šafárení“ nevie.
Jadrová energia 22-01-2013

Výbor EP kritizoval vyraďovanie atómových elektrární

Europoslancom sa nepáči, že ani po 10 rokoch financovia z EÚ nie je žiadna z troch vyraďovaných atómových elektrární nezvratne odstavená. Výbor pre kontrolu rozpočtu zároveň odporučil niekoľko zmien pre prípadné financovanie až do roku 2020. Slovenský minister financií o „zlom šafárení“ nevie.
Jadrová energia 02-07-2012

Fico našiel v Únii spojencov v otázkach jadrových elektrární

Predseda vlády Robert Fico počas summitu lídrov EÚ v Bruseli požiadal európskych kolegov, aby podporili slovenskú žiadosť o navýšenie financií zo strany EÚ na dokončenie odstavenia dvoch atómových reaktorov v Bohuniciach.
Jadrová energia 13-06-2012

Komisia schválila Litve jadrovú elektráreň s podmienkami

Európska komisia odsúhlasila výstavbu jadrovej elektrárne Visaginas v Litve. Zdôraznila však, že jej prevádzka musí byť rentabilná hoci sa neďaleko stavajú ďalšie dve ruské jadrové elektrárne.
Jadrová energia 16-05-2012

Diskusia o jadre má byť odborná a neideologická

Premiéri Slovenska i Českej republiky trvajú na tom, že jadro má pevné miesto v energetickom mixe oboch krajín, plne podporujú tento sektor energetiky a budú naďalej spolupracovať v jeho rozvoji. V diskusiách zdôrazňujú potrebu nepodliehať ideológii a opierať sa o objektívne a odborné závery.
Ekonomika 25-04-2012

Fico: Budeme podporovať vyšší rozpočet EÚ

Návrh budúcoročného rozpočtu EÚ počíta so zvýšením o viac ako 6 %. Napriek tlaku na zníženie výdavkov bude Slovensko podľa premiéra Roberta Fica presadzovať silnejší úniový rozpočet.
Jadrová energia 27-03-2012

SR neustúpi v nákladoch na odstavenie Bohuníc

Slovenská republika nie je ochotná pristúpiť na kompromisy ohľadom nákladov spojených s procesom vyraďovania atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Uviedol to v rámci diskusie o budúcom viacročnom rozpočte EÚ veľvyslanec SR pri EÚ Ivan Korčok.
Jadrová energia 09-02-2012

Audítori očakávajú nedostatok financií na vyraďovanie reaktorov

Európsky dvor audítorov vydal osobitnú správu o finančnej pomoci EÚ na vyradenie jadrových elektrární v Bulharsku, Litve a na Slovensku poskytnutej v období 1999-2010. Zistil, že na dokončenie celého procesu bude chýbať približne 2,5 miliardy eur, z toho v Bohuniciach asi 426 miliónov eur.
Jadrová energia 25-11-2011

Komisia chce zvýšiť financie pre vyraďovanie reaktorov v Bohuniciach

Európska komisia navrhla poskytnúť ďalších 500 miliónov eur na vyradenie starých reaktorov v Bulharsku, Litve a na Slovensku. Aby sme však do roku 2017 dodatočných 105 miliónov eur dostali, musíme splniť určité podmienky. Litva považuje návrh za „neprijateľný“, očakáva adekvátnejšiu podporu za vzniknuté straty.
Jadrová energia 06-04-2011

Odstávka Bohuníc je podľa europoslancov neuspokojivá

Europoslanci včera kritizovali pomalý postup Slovenska pri odstavení reaktorov v Jaslovských Bohuniciach. Negatívne zhodnotili predovšetkým absenciu domáceho financovania zo zdrojov jadrového fondu. Zároveň však podporili predĺženie financovania EÚ pri odstávke reaktorov „sovietskeho typu“.
Jadrová energia 29-05-2009

Jadrové fórum spečatilo dostavbu Bohuníc

Zástupcovia slovenskej štátnej firmy JAVYS v Prahe v rámci Európskeho jadrového fóra podpísali s českou spoločnosťou ČEZ zmluvu o výstavbe nových blokov atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Ekologickí aktivisti protestujú pre neprehľadnosť celej operácie. Naviac sa im nepáči spôsob, akým bola na fóre vedená diskusia a tak ho opustili. Informuje EurActiv.cz.
Jadrová energia 12-01-2009

Bohunice „provokujú Európu“

Oznámenie slovenskej vlády, že opäť spustí druhý reaktor v Jaslovských Bohuniciach, vyvolalo v Rakúsku ostrú kritiku. Komisia upozorňuje na porušenie predvstupovej zmluvy.
Jadrová energia 09-01-2009

S plynom sme na tom veľmi zle

Slovensko má zásoby plynu na desať dní. Vláda obviňuje nedisciplinovaných veľkoodberateľov a ak sa dodávky v sobotu neobnovia, môže opäť spustiť Jaslovské Bohunice.