TÉMA: bolonsky

Vzdelávanie 07-06-2012

Počas krízy nesmieme zabúdať na vzdelávanie

Po ministerskej konferencii v rámci Bolonského procesu, ktorá sa konala minulý mesiac, profesorka Helena Nazaré upozorňuje, že výdavky v oblasti vyššieho vzdelávania sa majú považovať skôr za investíciu než za náklady a vyzvala vlády, aby ho v čase finančnej krízy neignorovali.
Vzdelávanie 15-03-2012

EP žiada viac prostriedkov na kvalitné školy

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali k vyčleneniu väčšieho objemu prostriedkov na vzdelávanie a podporu študentskej mobility s cieľom posilniť konkurencieschopnosť programov vyššieho vzdelávania a zamestnateľnosť absolventov.
Vzdelávanie 10-05-2007

Ján Figeľ dáva reformu vysokoškolského vzdelávania do celosvetového kontextu

V Londýne sa 17. a 18. mája zídu ministri zo 45 európskych krajín zodpovední za vyššie vzdelávanie, aby rokovali o pokroku v bolonskom procese, ktorého cieľom je vytvoriť do roku 2010 európsky priestor vyššieho vzdelávania.
Vzdelávanie 19-04-2007

Lesley Wilson: Bez autonómie nie je možné modernizovať univerzity

Univerzity potrebujú byť schopné manažovať si svoj rozpočet, vypracovávať vlastné stratégie a rozhodnúť sa, s kým nadviažu spoluprácu a v akej miere. Ak tak nebudú schopné činiť, nikdy nedôjde k ich zmene k lepšiemu. Tvrdí to Európska asociácia univerzít (EUA).