TÉMA: bolonsky

Vzdelávanie 19-04-2007

Lesley Wilson: Bez autonómie nie je možné modernizovať univerzity

Univerzity potrebujú byť schopné manažovať si svoj rozpočet, vypracovávať vlastné stratégie a rozhodnúť sa, s kým nadviažu spoluprácu a v akej miere. Ak tak nebudú schopné činiť, nikdy nedôjde k ich zmene k lepšiemu. Tvrdí to Európska asociácia univerzít (EUA).