TÉMA: bolonsky

Vzdelávanie 15-03-2012

EP žiada viac prostriedkov na kvalitné školy

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali k vyčleneniu väčšieho objemu prostriedkov na vzdelávanie a podporu študentskej mobility s cieľom posilniť konkurencieschopnosť programov vyššieho vzdelávania a zamestnateľnosť absolventov.
Vzdelávanie 10-05-2007

Ján Figeľ dáva reformu vysokoškolského vzdelávania do celosvetového kontextu

V Londýne sa 17. a 18. mája zídu ministri zo 45 európskych krajín zodpovední za vyššie vzdelávanie, aby rokovali o pokroku v bolonskom procese, ktorého cieľom je vytvoriť do roku 2010 európsky priestor vyššieho vzdelávania.