TÉMA: borders

Podkarpatská Rus alebo nový sused na obzore?

V nasledujúcich riadkoch bude reč o republike, ktorá sa usiluje paralelne konkurovať ukrajinskej moci v Zakarpatskej oblasti. Dôvodom jej vzniku je fakt, že Ukrajina od roku 1991 ignoruje požiadavky podkarpatských Rusínov, ktorí sa v referende v roku 1991 s väčšinou 78, 2 % vyslovili za štatút špeciálneho samosprávneho administratívneho územia.

Súčasné migrácie z Arménska: faktory a vývoj

V podmienkach prehlbujúcej a intenzívnejšie sa rozvíjajúcej medzinárodnej ekonomickej integrácie sa oveľa väčšia pozornosť pripisuje problematike medzinárodnej migrácie ako jednému z faktorov a determinantov globálneho svetového hospodárstva súčasnosti a budúcna.

Sú sankcie nástrojom demokratizácie Bieloruska?

Otázka sankcií proti bieloruskému režimu sa znova ocitla na programe dňa. To znamená, že demokratizácia Bieloruska, na ktorú sa tak spoliehala Európa, sa skončila úspešným zlyhaním.

Quo vadis Pridnestrovie?

Autor sa podľa svojich slov venuje republike, "ktorú na žiadnej klasickej politickej mape sveta nenájdete – keď už nie tak, aspoň nie na takej, ktorú vytlačili v Kišiňove". Reč je o Podnesterskej moldavskej republike, ktorá je moldavskými nacionalistami, ktorí nepoznajú svoju vlastnú históriu nazývaná ako „Transnistria" resp. ju nazývajú neurčito – „východné provincie"

Reforma bezpečnostného sektora (SSR) „po slovensky”

Reforma bezpečnostného sektora v duchu terminológie OECD a OSN je zásadná pre budovanie štátu a pre fungovanie dobre spravovanej spoločnosti.

Nové pohyby v regióne južného Kaukazu

Región južného Kaukazu, ktorý tvoria tri nezávislé štáty – Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko, je súčasťou Spoločenstva nezávislých štátov s množstvom konfliktov miestneho a regionálneho charakteru.

Bankový systém Abcházska v kontexte možného prania špinavých peňazí

Takmer všetky správy o nelegálnej činnosti ruských bánk v Abcházsku pochádzajú z gruzínskej strany, konkrétne z Národnej banky Gruzínska. V roku 2005 portál Gruzia Online uverejnil správu, ktorá bola vypracovaná na základe údajov poskytnutých národnou bankou, kde možno nájsť dlhý zoznam prípadov prania špinavých peňazí v Abcházsku.
Vonkajšie vzťahy 01-10-2009

Iránska „nová éra“ sa nekoná

V kontroverzných júnových voľbách doterajší iránsky prezident Mahmúd Ahmadínedžád obhájil svoj mandát. Jeho druhé funkčné obdobie, ktorého sa ujal začiatkom augusta 2009, však preň nezačalo práve najlepšie: po jeho znovuzvolení a spochybnení výsledkov volieb opozíciou v krajine vypukla najhoršia kríza od islamskej revolúcie sprevádzaná masovými protivládnymi nepokojmi.
Ekonomika 02-09-2009

Ekonomické konflikty ako nový prvok politických vzťahov medzi Bieloruskom a Ruskom

Obchodné vojny a diplomatické konflikty sa stali jednými z najdôležitejších prvkov novej paradigmy rusko-bieloruských vzťahov. Nehľadiac na všadeprítomné a neustále vzájomné ubezpečovania o večnej láske a priateľstve medzi Moskvou a Minskom, „bratia" si permanentne pripravujú nepríjemné prekvapenia.
Ekonomika 29-07-2009

Príčinou prepadu stredoeurópskych mien je absencia domáceho kapitálu a zlá štruktúra zahraničného obchodu

Finančná kríza akoby vyvracala niektoré dlhodobo platné a donedávna nespochybniteľné ekonomické teórie. Počas krízy sa aj pôsobenie neviditeľnej ruky Adama Smitha stáva neviditeľným a inak racionálne správanie jednotlivcov zhoršuje situáciu celej spoločnosti.

Reštart, time out alebo remíza? Obamova návšteva v Moskve a jej dôsledky pre postsovietsky priestor

Návšteva prezidenta USA Baracka Obamu v Moskve vyvolala umiernený optimizmus. Ak v období prezidenta Georgea Busha ml. vzťahy medzi Ruskom a USA boli na bode mrazu, v tom prípade akákoľvek zmena tónu politiky USA, ktoré nielen k Rusku, ale aj voči vlastným spojencom pristupovali z pozície „mladšieho brata", museli byť viac než vítané.
Vonkajšie vzťahy 01-07-2009

Čo robí Čína s krízou a kríza s Čínou?

Odborníci na Čínu postupne znižujú odhady miery hospodárskeho rastu čínskej ekonomiky na rok 2009, ktorý podľa nich bude predstavovať len 5 percent, t. j. o 3 percenta menej, ako sa domnieva čínska vláda. Toto tvrdenie súvisí s dopadmi globálnej krízy, ale najmä s reštriktívnou úverovou politikou, ktorá negatívne ovplyvňuje jednotlivé sektory čínskeho hospodárstva.

Moldavsko: revolúcia pokračuje?

Pochopiť podstatu nedávnych udalostí v Moldavsku nie je možné bez znalosti špecifík politického systému tejto krajiny.
Ekonomika 15-05-2009

Perspektívy vývoja indickej ekonomiky v podmienkach globálnej krízy

Globálna kríza zasiahla celoplošne všetky ekonomiky bez rozdielu. Vlády západných či dokonca rozvojových krajín iniciujú kroky smerujúce k oživeniu domácej spotreby, ktorá by mohla čiastočne kompenzovať klesajúce exporty, aby sa tak mohol dosiahnuť aspoň mierny hospodársky rast.

Modifikácie zbraňového embarga v Somálsku

Somálsko je krajinou, ktorá od roku 1991 nemá vládu – v ktorej vládne iba chaos a anarchia. Krajina, ktorá za približne dvadsať rokov zažila iba šesť mesiacov mieru.
Fosílne palivá 15-04-2009

Konsolidácia ropného priemyslu v strednej Európe pod taktovkou ruských spoločností

Ruské spoločnosti ťažiace ropu a zemný plyn sa už dlhší čas snažia o prienik do spracovateľskej časti energetického reťazca. Vertikálne integrovaný biznis, ktorý sa snažia docieliť, je logickým krokom a z ich pohľadu rozumnou obchodnou stratégiou. Znamená získanie majetkových účastí nielen v ťažbe uhľovodíkov, ale aj v ich preprave a spracovaní na konečný produkt.
Jadrová energia 14-04-2009

Rozštiepenie európskeho jadra – Siemens opustil francúzsku Arevu kvôli ruskému Rosatomu

Začiatkom marca t.r. nemecká spoločnosť Siemens a Ruská federálna agentúra pre jadrovú energiu ROSATOM oznámili podpísanie dohody o vytvorení spoločného podniku (joint ventures), s cieľom „stať sa svetovým lídrom na trhu jadrovej energie". Táto správa okamžite vyvolala negatívnu reakciu doterajšieho lídra a partnera Siemensu - francúzskej spoločnosti Areva, s ktorou sa Siemens „rozišiel" len niekoľko týždňov predtým.
Ekonomika 06-04-2009

Koniec dolárovej éry?

Globálna kríza spôsobila, že mena USA postupne nadobúda nové rozmery. Význam meny americký dolár (USD) dramatický klesá a to aj napriek tomu, že v nej sa uchováva väčšina devízových rezerv rýchlo rastúcich rozvojových ekonomík.

Perspektívy mocenského vývoja v Gruzínsku

Po augustovom gruzínsko-ruskom konflikte, počas ktorého sa verejná mienka v Gruzínsku zjednotila smerom k podpore Michaela Saakašviliho, sa začala značná časť gruzínskeho obyvateľstva zamýšľať nad mierou zodpovednosti Saakašviliho administratívy na vypuknutí konfliktu. Uvedený fakt sa v súčasnosti usiluje využiť viacero mocenských skupín, pričom časť z nich má zrejme napojenie na politické elity Ruskej federácie (RF) a druhá časť na politické elity Spojených štátov amerických (USA).

Nová éra vo vzťahoch medzi Ruskom a Latinskou Amerikou

Vzťahy medzi Latinskou Amerikou a Ruskom sa rozvíjali veľmi dynamicky v priebehu celého 20. storočia, takmer až do krachu sovietskeho impéria. V 90. rokoch Latinská Amerika zostala na periférii záujmov Ruska, ktoré stratilo možnosť vyvíjať akýkoľvek geopolitický vplyv na tento kontinent v dôsledku vlastnej slabosti.

Abcházsko a Rusko: kontúry bilaterálnych vzťahov

Po uznaní nezávislosti Abcházska a Južného Osetska zo strany Ruskej federácie nadviazala Moskva začiatkom septembra 2008 so spomínanými odštiepeneckými republikami diplomatické styky.

Opozícia a moc v Bielorusku: nový politický úskok?

Ekonomická kríza otriasla základmi bieloruského ekonomického systému, ktorý bol v priebehu niekoľkých rokov považovaný za jeden z najstabilnejších v rámci bývalého ZSSR a vyvolávala prekvapenie politických protivníkov na západe. Napriek tomu sa v podmienkach krízy bieloruský ekonomický model ukázal ako neefektívny, prebyrokratizovaný a príliš ťažkopádny na to, aby bol schopný prijímať rýchle a efektívne rozhodnutia.

Plynárenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a jeho vplyv na energetickú politiku Poľska

Väčšinu, takmer tri štvrtiny svojej spotreby zemného plynu Poľsko pokrýva dodávkami z plynovodu Jamal, len zvyšná štvrtina tejto suroviny prúdi ukrajinskými plynovodmi. Preto zastavenie dodávok plynu pre Ukrajinu, ku ktorému pristúpil ruský koncern Gazprom v januári 2009, postihlo poľskú ekonomiku menej, ako ostatné štáty, závislé od ruských energetických surovín, napr. Bulharsko a Slovensko. Problémy s dodávkami zemného plynu však uzavretím dohody na úrovni premiérov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Julie Tymošenkovej neustali.
Vonkajšie vzťahy 13-02-2009

Úloha Turecka v mierovom procese na Blízkom Východe

Snaha zúčastniť sa na riešení regionálnych konfliktov je relatívne novým aspektom tureckej zahraničnej politiky posledných dvoch desaťročí. Členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO), vlečúci sa prístupový proces do Európskej únie (EÚ), situácia v regióne po vojne v Iraku, ale najmä úspešná kandidatúra na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) na obdobie rokov 2009 – 2010 do značnej miery vysvetľujú tento odklon od dlhodobej politiky nezasahovania, ktorú Ankara ešte donedávna praktikovala.