TÉMA: bratislavsky

Regionálny rozvoj 04-11-2011

Bratislavský kraj dostal rekordnú pokutu

Rekordnú pokutu vo výške viac ako 820 tisíc eur dostal Bratislavský samosprávny kraj za zmluvy a dodatky ohľadom opravy školy na Grösslingovej ulici v Bratislave, ktoré podpísal ešte bývalý župan kraja Vladimír Bajan.
Regionálny rozvoj 17-02-2011

Mestá a obce v Bratislavskom kraji sú diskriminované

Bratislavský kraj bude bojovať nielen za zachovanie, ale aj navýšenie prostriedkov z eurofondov v budúcom programovom období, uviedol v rozhovore pre EurActiv jeho župan Pavol Frešo. Dodal, že zároveň plánuje dosiahnuť, aby mestá a obce v kraji neboli pri čerpaní fondov EÚ diskriminované v takej miere, ako je tomu dnes.
Regionálny rozvoj 22-10-2010

Mnoho ľudí sa domnieva, že “bez známostí” eurofondy nedostanú

Žiadatelia majú často pocit, že bez „známosti“ a bez protekcie nie je šanca, aby projekt bol schválený. Na to, aby ľudia opäť získali vieru, že s kvalitnými projektami môžu uspieť, by sa preto malo skončiť s klientelizmom, uviedla v rozhovore pre EurActiv riaditeľka regionálnej rozvojovej agentúry Senec- Pezinok Ľuba Pavlovová.
Regionálny rozvoj 04-07-2008

Schválili hodnotiace kritériá pre vybrané opatrenia OPBK

Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj 2. júla schválil okrem iného zoznam hodnotiacich kritérií pre vybrané opatrenia a merateľné ukazovatele horizontálnych priorít.
Regionálny rozvoj 17-04-2008

OP BK: Eurofondy na regeneráciu sídel, prírodné dedičstvo i cyklotrasy (OPBK/2008/1.1/01)

Aktuálna výzva umožní samosprávam z Bratislavského kraja (obciam, mestám, hl. mestu i jeho štvrtiam) a ich združeniam riešiť verejné priestranstvá, zeleň, verejné osvetlenie, ale aj obnovu prírodného dedičstva a podporu cyklistických trás.
Regionálny rozvoj 26-03-2007

Pripomienkovanie PHSR Bratislavského kraja 2007-2013

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja udávajú smer, kam sa bude región v strednodobom horizonte uberať.
Regionálny rozvoj 21-03-2007

Bratislavský kraj má ešte eurofondy pre kultúrne dedičstvo a plánovacie dokumenty

Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj APRR MVRR zverejnil 19. marca 2007 novú výzvu pre verejný sektor určenú pre Bratislavský kraj – Cieľ 2. Termín na návrh projektov je do 21. mája 2007.
Regionálny rozvoj 18-06-2006

Predseda župy Györ – Moson – Sopron navštívil BSK

Na pracovnom rokovaní v Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 13. júna 2006 stretli predseda BSK Vladimír Bajan a podpredseda BSK Gabriel Agárdy s predsedom župy Györ - Moson - Sopron, Imre Szakácsom.