TÉMA: british council

Podnikanie 28-06-2011

Znalosť cudzích jazykov podporuje obchod

Medzinárodné firmy, ktoré používajú jazyk krajiny, v ktorej podnikajú, budú prosperovať a uľahčia budovanie dôvery a porozumenia v obchodných vzťahov. Uviedol to vedúci projektu na podporu viacjazyčnosti Martin Hope.