TÉMA: Bruegel:

Ekonomika 18-03-2020

Podľa riaditeľa Bruegel potrebuje eurozóna masívnu podporu ekonomiky

Podpora ekonomiky vo výške 10 percent HDP ju zachráni pred hlbokým prepadom a neohrozí udržateľnosť verejných dlhov, tvrdí riaditeľ inštitútu Bruegel Guntram B. Wolff.
Ekonomika 03-03-2020

Slovensko je medzi krajinami, ktorým sa najviac znížia čisté príjmy z eurorozpočtu po roku 2020

Príjmy z rozpočtu EÚ jasne prevýšia slovenské odvody aj po roku 2021. V novom programovom období sa ale čistá finančná pozícia Slovenska môže znížiť zo súčasných 2,27 na 1,27 percenta HND. 
Podnikanie 23-07-2014

Technológie ohrozujú polovicu pracovných miest

Viac ako 54 % pracovných miest na Slovensku bude v nasledujúcich rokoch silne ovplyvnených rozvojom technológií. Vyplýva to z kalkulácií think-tanku Bruegel.
Veda a inovácie 04-07-2014

Šetrenie na budúcnosti? Výdavky na výskum v čase fiškálnej konsolidácie

Bruselský ekonomický think-tank Bruegel predstavil v júni novú štúdiu „Šetrenie na budúcnosti?“, ktorá si všíma roztvárajúce sa nožnice výdavkov na vedu a výskum medzi členskými štátmi EÚ. Publikácia posudzuje vhodnosť škrtov vo financovaní vedy ako nástroja finančnej konsolidácie a vysvetľuje aj rolu, ktorú Európska komisia v celom procese zohráva.

Štáty nie sú ochotné implementovať odporúčania Komisie

Podľa štúdie Európskeho parlamentu, členské štáty implementujú len 18 % odporúčaní Európskej komisie zameraných na hospodársku obnovu.

Elektrická infraštruktúra: Viac hraničných prechodov alebo Európa bez hraníc?

Európa potrebuje odvážny krok smerom k nezávislej prevádzke a plánovaniu prenosových sústav, aby sa zvýšila spoľahlivosť a umožnil bezhraničný európsky trh s elektrinou, ktorý integruje obnoviteľné zdroje, tvrdí Georg Zachmann z think-tanku Bruegel.

Stredná Európa je z nemeckej obnoviteľnej energie nervózna

Odborníci na energetiku zo strednej Európy potvrdili obavy z nestability nemeckej prenosovej sústavy. V prípade potreby sa v Berlíne hovorí aj o čiastočnom znárodnení sústavy.

Stredná Európa je z nemeckej obnoviteľnej energie nervózna

Odborníci na energetiku zo strednej Európy potvrdili obavy z nestability nemeckej prenosovej sústavy. V prípade potreby sa v Berlíne hovorí aj o čiastočnom znárodnení sústavy.
Budúcnosť EÚ 31-08-2009

Think-tank: Nová Komisia nesmie byť zbabelá

Európska exekutíva musí byť pri hľadaní cesty von zo súčasnej krízy odvážnejšia a premýšľať strategickejšie než doteraz. Bude totiž musieť bojovať s hospodárskym nacionalizmom a mať navrch nad vládami členských štátov, myslia si politickí analytici.
Veda a inovácie 11-09-2008

Európske korporácie idú na východ

Veľké európske spoločnosti sa otvárajú vysoko kvalifikovaným pracovníkom z nových členských krajín EÚ. Posun na východ – prenesením výroby alebo v sieti dodávateľov – sa tak prejavuje aj v korporátnych hierarchiách.
Podnikanie 03-09-2007

EÚ nie je pripravená čeliť kríze bankového sektora

Európa potrebuje celoeurópsky bankový dozor, inak hrozí kríza. Taký je záver bruselského ekonomického inštitútu Bruegel. Banky na Slovensku so vznikom európskeho regulátora súhlasia.
Ekonomika 10-10-2006

Problémy s fungovaním jednotného trhu

Napriek dvadsaťročnej existencii politík, ktorých cieľom je dokončenie jednotného trhu, väčšina Európanov naďalej nielen pracuje, ale aj nakupuje a investuje výlučne vo svojej krajine.