TÉMA: bsp

Fosílne palivá 10-03-2014

Krajiny EÚ majú dostatočné zásoby ropy pre prípad prerušenia dodávok

V oblasti ropy sa turbulentný vývoj na Ukrajine a krymská kríza zatiaľ prejavili len v kolísaní cien komodity na svetových trhoch. Dodávky do Európy prebiehajú bezo zmien. Na základe európskej legislatívy disponujú krajiny zásobami na tri mesiace.
Fosílne palivá 14-10-2013

Komisia zverejnila zoznam kľúčových energetických projektov

EK predstavila zoznam 248 projektov spoločného záujmu v oblasti energetickej infraštruktúry. Pokiaľ ide o Slovensko, obsahuje prepojenia elektrických sústav, plynovodov i ropovodov.
Fosílne palivá 10-01-2013

Ropovod pôjde asi cez Bratislavu

Ministerstvo hospodárstva je naklonené dvom alternatívam trasy ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom. Obe vedú cez Bratislavu. Poukazuje na podobné riešenia v zastavaných oblastiach v Európe.
Fosílne palivá 10-01-2013

Ropovod pôjde asi cez Bratislavu

Ministerstvo hospodárstva je naklonené dvom alternatívam trasy ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom. Obe vedú cez Bratislavu. Poukazuje na podobné riešenia v zastavaných oblastiach v Európe.
Fosílne palivá 27-11-2012

BSP aj Adria budú súťažiť o prostriedky z Connecting Europe

Ak ropné prepojenia uzná Komisia za projekty spoločného záujmu, môžu získať financie z nového programu pre infraštruktúru na roky 2014-2020.
Fosílne palivá 19-09-2012

Gazprom verí v životaschopnosť dlhodobých kontraktov

Gazprom je pripravený dodávať toľko plynu, koľko bude Európa potrebovať, a to cez staré i nové prepravné trasy. Viceprezident spoločnosti v súvislosti s aktuálnym vývojom vzťahov s EÚ upozornil na „horúce hlavy“ a „komunistický charakter“ navrhovaných praktík EK zjednotenia cien plynu.
Fosílne palivá 24-08-2012

Spolupráca SR s Ruskom v oblasti ropy sa prehlbuje

Slovenský a ruský prepravca ropy za účasti diplomatov podpísali memorandum o ďalšom prehĺbení spolupráce v oblasti dodávok ropy.
InzerciaKomerčný obsah
Fosílne palivá 21-02-2012

Ropovod Družba oslavuje na Slovensku 50 rokov

Už pol storočia je ropovod Družba so svojimi 5 tisíc kilometrami najdlhším ropovodom sveta. Jeho výstavba bola dielom odborníkov z bývalého Československa, ktoré sa vďaka Družbe po 22. februári 1962 stalo naväčším odberateľom ropy mimo republík vtedajšieho Sovietskeho zväzu.
Fosílne palivá 25-11-2011

V Bruseli podpísali memorandum o energetických prepojeniach

Zasadnutie Rady ministrov pre energetiku vyústilo okrem iného do podpísania memoranda o porozumení o severo-južnom energetickom prepojení, ktoré sa priamo týka aj SR.

Fukušima a liberalizácia zmenili diskusie o energetike

Viaceré významné udalosti, ktoré nastali v sektore energetiky v priebehu posledného roka, výrazne ovplyvnili vnímanie európskej a národnej energetickej politiky. Reflektovali ich aj diskusie v rámci konferencie, ktorá sa tento týždeň konala v Bratislave.
Fosílne palivá 26-08-2011

Ropovodné prepojenie do Rakúska zintenzívni využitie Družby

Prepojením Družby so Schwechatom sa zužitkuje nevyužívaná kapacita ropovodu Družba a pre SR vznikne ďalší príjem z tranzitných poplatkov. Podobných projektov aj cez mestské aglomerácie bolo v Európe realizovaných už viacero, uviedol Robert Nemcsics.
Fosílne palivá 19-08-2011

Miškov: O ropovode do Rakúska sa bude viesť otvorený dialóg

Minister hospodárstva a bratislavský župan včera (18.8.) diskutovali so zástupcami spoločnosti Bratislava Schwechat Pipeline o projekte ropovodného prepojenia s Rakúskom. Podstatným pre ďalší vývoj bude otvorený dialóg, ktorý umožní spoločná pracovná skupina.
Fosílne palivá 14-07-2011

Pri ropovodných prepojeniach ide o rôzne záujmy

Argumenty o diverzifikácii dodávok ropy na Slovensku sa často sústreďujú na projekt výstavby ropovodu do Rakúska a jeho možné environmentálne vplyvy. Snaha zvýšiť energetickú bezpečnosť SR i Európy je však oveľa komplexnejšia a v rôznych projektoch majú svoje záujmy ďalšie spoločnosti i štáty.