TÉMA: budovania

04-09-2008

OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov (O

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa môžu do 2. decembra 2008 uchádzať o NFP v ramci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny.
27-08-2008

SOP PS Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry CR (1112010-081)

Zabezpečiť rozvoj podnikania v cestovnom ruchu, zvýšiť zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch, kde existuje potenciál pre cestovný ruch je predmetom výzvy SOP Priemysel a služby, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 19. septembra 2008 uchádzať o NFP až vo výške 60 miliónov korún.