TÉMA: bunky

Budúcnosť EÚ 01-10-2014

Európa sa kvôli TTIP nevzdá svojich potravinových štandardov

Bezpečnosť potravín nemôže byť obeťou voľného obchodu, povedal počas vypočúvania v Európskom parlamente nominant na komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis.
Vzdelávanie 04-02-2013

Sloboda výskumu vs. ľudská dôstojnosť

Charta základných práv EÚ obsahuje záruku slobodného vedeckého výskumu (čl. 13) aj ochrany ľudskej dôstojnosti (čl.1,2,3). Koncepty na seba v narážajú napríklad v prípade výskumu s využitím embryonálnych kmeňových buniek.
Vzdelávanie 17-09-2012

Nad “Horizontom 2020” visia otázky bioetiky

Ak EÚ explicitne nezakáže financovanie výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách z európskych fondov, môže to ohroziť celý program Horizont 2020, tvrdí právnik.
Vzdelávanie 14-09-2012

Parlament odmieta platby za darcovstvo tkanív a buniek

Legislatíva v oblasti transplantácií buniek a tkanív je menej prísna ako pri darcovstve orgánov. Európsky parlament preto v uznesení zdôrazňuje princíp bezodplatnosti aj v tomto prípade.
Vzdelávanie 05-06-2012

Výskum je o posúvaní hraníc možného a nemožného

Napriek výraznému podfinancovaniu zdravotníctva i výskumu sa na Slovensku vykonávajú najpokrokovejšie postupy pri transplantáciách krvotvorných buniek. Darí sa nám držať krok s európskou špičkou aj v bazálnom a potenciálne prelomovom onkologickom výskume, hovorí onkológ Ján Lakota.
Vzdelávanie 07-05-2012

Banky pupočníkovej krvi majú pre výskum obrovský význam

Vedúci oddelenia vývoja a výskumu zo Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, Eurocord-Slovakia hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk o chystanej štúdii liečby detskej mozgovej obrny.
Vzdelávanie 03-05-2012

Dospelé kmeňové bunky: Terapeutická realita aj nádej

Podporiť celoslovenskú diskusiu o význame regeneratívnej medicíny a vyzdvihnúť etické výhody liečby dospelými kmeňovými bunkami bolo cieľom medzinárodnej vedeckej konferencii v Bratislave konanej pod záštitou a z iniciatívy europoslanca Mikolášika.
Vzdelávanie 30-03-2012

Podpora výskumu v EÚ má mať etické limity

Europoslanci Miroslav Mikolášik a Peter Liese (EĽS) hostili v Parlamente konferenciu o právnych a vedeckých aspektoch výskumu embryonálnych kmeňových buniek.
Vzdelávanie 19-10-2011

Ľudské embryá nemožno zničiť pre kmeňové bunky

Boj o patent na kmeňové bunky z ľudského embrya rozhodol Súdny dvor Európskej únie. Vedecký postup získavania buniek, pri ktorom embryo zanikne nebude patentovateľný.
Vzdelávanie 04-05-2011

Výskum kmeňových buniek leží na stole Súdneho dvora EÚ

EÚ bude financovať výskum kmeňových buniek napriek posudku generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, ktorý ho označil za nemorálny, tvrdia experti.
Veda a inovácie 12-01-2011

Bude patent na embryonálne kmeňové bunky?

Siahodlhá a kontroverzná diskusia o patentovaní ľudských kmeňových buniek odobratých z embryí by sa mohla pohnúť smerom vpred. Na Európskom súdnom dvore sa dnes totiž koná pojednanie za účelom zadefinovania ľudského embrya a jeho priemyselného a komerčného využitia.
Vzdelávanie 09-09-2010

Menej zvierat na výskum v EÚ

Pri hľadaní nových liekov by sa podľa nových pravidiel, ktoré včera schválil Európsky parlament malo využívať menej zvierat. Slovenská europoslankyňa Anna Záborská sa obáva, že to bude znamanať viac výskumu s využitím kmeňových buniek.
Vzdelávanie 30-11-2007

Dospelé kmeňové bunky: Od sľubu k terapeutickej realite

Slovenský europoslanec a doktor Miroslav Mikolášik (EPP-ED / EĽS-ED) vystúpil so svojím príspevkom na medzinárodnej konferencii konanej 22. novembra 2007 v Paríži venovanej výskumu kmeňových buniek.
Slovensko v EP 25-04-2007

Zvada kvôli etickým aspektom génovej terapie

Aliancia niektorých stredo-pravých a zelených poslancov trvá na tom, aby boli do textu navrhovaného nariadenia o génovej terapii zakomponované prvky etickej záruky. Stoja tak v opozícii voči kompromisnému legislatívnemu balíčku schválenému Komisiou, Radou, farmaceutickým priemyslom a organizáciami pacientov.
Vonkajšie vzťahy 25-08-2006

Prielom vo výskume embryonálnych buniek?

Vedci našli spôsob, ako vytvoriť ľudské embryonálne kmeňové bunky bez ničenia embryí.
Ekonomika 25-07-2006

EÚ zaplatí výskum kmeňových buniek

Európski ministri pre vedu a výskum dosiahli politickú dohodu o Siedmom rámcovom programe EÚ pre vedu a výskum. Podporili v ňom financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek zo zdrojov Únie.
Slovensko v EP 12-05-2006

Únia nebude financovať výskum kmeňových buniek

Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu prijal začiatkom mája stanovisko, v ktorom sa jednoznačne vyslovil proti financovaniu výskumu embryonálnych kmeňových buniek z európskych zdrojov.
Vzdelávanie 02-11-2005

Embryonálna etika

„Výskum embryonálnych kmeňových buniek je neetický a nemal by byť za žiadnych okolností podporovaný z európskych zdrojov“, argumentuje europoslanec a predseda Skupiny pre bioetiku pri EĽS-ED v EP MUDr. Miroslav Mikolášik.