TÉMA: byrokracia

Daňová politika 10-03-2020

Európska komisia predstavila novú priemyselnú stratégiu

Nová stratégia má pomôcť k dosiahnutiu troch priorít: zachovaniu globálnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, zabezpečeniu klimatickej neutrality do roku 2050 a formovaniu digitálnej budúcnosti Európy.
Podnikanie 29-09-2014

Stoiber o nadbytočnej regulácii: Zmenil som EÚ

Bývalý bavorský premiér Edmund Stoiber končí v pozícii predsedu vysokej skupiny pre boj s administratívnou záťažou v podobe európskej regulácie.
Regionálny rozvoj 31-10-2012

Čerpanie eurofondov bude jednoduchšie

Európska komisia prijala v nadväznosti na nedávne nadobudnutie platnosti nového nariadenia o rozpočtových pravidlách aj nové podrobné vykonávacie pravidlá. Platiť začnú od začiatku budúceho roka.

OZE na vidieku čelia byrokratickým prekážkam

Projekty v oblasti zelenej energie na vidieku komplikuje prílišná byrokracia aj rok po tom, čo členské štáty prijali národné akčné plány pre obnoviteľné zdroje energie (OZE). Brusel sa však domnieva, že situácia sa postupne zlepšuje.
Podnikanie 07-06-2011

Slovensko – druhý Singapur?

Ministerstvo hospodárstva včera predstavilo projekt Singapur, ktorého cieľom je na Slovensku vytvoriť jedno z najlepších podnikateľských prostredí na svete a najlepšie spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Kým cieľom EÚ je do konca roku 2012 znížiť administratívnu záťaž o štvrtinu, Slovensko si stanovilo ambicióznejší cieľ – o 30 %.
Veda a inovácie 25-01-2011

EÚ znižuje byrokraciu vo vede a výskume

Európska komisia prijala kroky, ktoré majú zjednodušiť financovanie výskumu a inovácií v EÚ. Cieľom je znížiť náklady a prilákať viac účastníkov, najmä spomedzi malých a stredných podnikov.
Regionálny rozvoj 08-07-2010

Čerpanie eurofondov na Slovensku je nastavené príliš centralisticky

Slovenské Regionálne rozvojové agentúry, ktoré poskytujú konzultačné služby pri čerpaní eurofondov tvrdia, že úroveň žiadostí o prostriedky z EÚ výrazne stúpla. V byrokracii sú však orgány často krát „pápežskejšie ako pápež“ a neprihliada na osobité potreby samospráv.
Sociálna politika 29-06-2010

Komisia uľahčuje prístup k európskym fondom

Európska komisia dala minulý týždeň zelenú opatreniam, ktoré majú uľahčiť prístup k regionálnym fondom a kohéznemu fondu. Do regiónov by sa tak malo dostať viac peňazí na boj proti kríze.
Vzdelávanie 09-06-2010

Vytratí sa z vedeckého bádania kreativita?

Vedcov na elitných univerzitách znepokojuje rastúci trend financovať z fondov EÚ najmä tie projekty, pri ktorých je dopredu známe, že budú úspešné. Obávajú sa tak, že politické priority pripravia vedcov o kreativitu a slobodné myslenie.

Kríza donútila EÚ a Rusko k lepšej spolupráci

Na rozdiel od minulých summitov sa predstavitelia Európskej únie a Ruska tento týždeň sústredili najmä na témy, ktoré ich spájajú a sporné otázky nechali bokom. Výsledkom je uzavretie „Partnerstva pre modernizáciu“, ktoré má okrem iného zintenzívniť vzájomný obchod.
Vzdelávanie 30-04-2010

EÚ chce odbremeniť výskum od byrokracie

Podľa nového plánu, ktorý včera zverejnila Komisia, budú vedci čeliť menšej byrokracii. Cieľom dokumentu je tiež zjednodušiť prístup malých podnikov k fondom EÚ určeným na výskum.
Regionálny rozvoj 12-04-2010

Zjednodušenie prístupu k eurofondom pre niektoré krajiny?

V minulotýždňovej správe vyzvala francúzska členka Parlamentu Sophie Briard- Auconie k uvoľneniu kontrolných nástrojov používaných na distribuovanie regionálnych fondov EÚ vo Francúzsku, uvádza EurActiv.fr.
Veda a inovácie 09-04-2010

Európska výskumná rada: Brzdí nás byrokracia

Činnosť európskeho výskumného orgánu hatí pretrvávajúce napätie s Európskou komisiou a „hlúpe“ byrokratické pravidlá. Členom Parlamentu to prezradili samotní predstavitelia agentúry.
Veda a inovácie 15-03-2010

Vedci požadujú menej byrokracie pri čerpaní fondov

Viac ako 7 tisíc vedcov zo 41 krajín podpísalo petíciu požadujúcu menšie množstvo byrokracie pri programoch vedeckej spolupráce sponzorovaných z finančných prostriedkov EÚ. Spolutvorca kampane Trust Researchers Olivier Küttel zároveň hovorí, že je potrebné programy zjednodušiť ak majú byť efektívne.
Podnikanie 11-03-2010

Malé podniky sa možno zbavia účtovných povinností

EÚ s cieľom znížiť administratívnu záťaž plánuje malé podniky oslobodiť od zostavovania ročných účtovných uzávierok. Podnikateľské organizácie sa však búria, pretože sa obávajú, že sa tak naruší vnútorný trh a byrokracia sa neobmedzí.
Podnikanie 10-02-2010

Česi nedávajú pozor na byrokraciu

Českí podnikatelia obvinili vládu, že ignoruje snahu Bruselu o obmedzenie byrokracie. Poukazujú na to, že Praha nechce skúmať, či nové regulácie nezavádzajú novú administratívnu záťaž.
Podnikanie 30-10-2009

Administratívna záťaž stojí podnikateľov 91 miliónov eur

Na administratívnu záťaž vyplývajúcu z právnych predpisov podnikatelia vynakladajú viac ako 91 miliónov eur, vyplýva to z merania Ministerstva hospodárstva SR (MHSR). Najväčšie administratívne náklady spôsobujú právne predpisy v gescii Ministerstva financií SR a najväčšiu administratívnu záťaž právne predpisy v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR.
Podnikanie 23-10-2009

Komisia: Stále priveľa byrokracie

Komisia vyzýva členské štáty, aby rýchlejšie prijímali opatrenia na zníženie byrokracie a tak ušetrili ďalších 40 miliárd eur.
Podnikanie 21-09-2009

Barroso preberá kontrolu nad „Lepšou reguláciou“

Predseda Komisie José Manuel Barroso preberie kontrolu nad implementáciou záväzkov, ktorých cieľom je zníženie administratívnej záťaže o 25 %.
Podnikanie 21-07-2009

Prebieha meranie administratívneho zaťaženia

V rámci prvej fázy Akčného programu znižovania administratívneho zaťaženia identifikovali 1235 informačných povinností, ktoré musia plniť slovenskí podnikatelia. V súčasnosti prebieha samotné meranie, aby sa zistilo, čo pre firmy predstavuje najväčšie byrokratické prekážky.
Podnikanie 22-05-2009

O štvrtinu menej byrokracie pre slovenské mikropodniky

Slovensko si stanovilo ambiciózny cieľ – znížiť administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov o 25 % a to do roku 2012. Gestorom iniciatívy je Ministerstvo hospodárstva SR a jeho cieľom je napríklad zníženie počtu požadovaných povolení či zníženie frekvencie predkladania informácií alebo hlásení úradom.
Veda a inovácie 25-09-2007

Komisia chce rady, ako znížiť byrokraciu

Komisia spustila internetovú stránku, cez ktorú jej môžu podnikatelia a iní aktéri posielať tipy, ako zlepšiť legislatívu a znižovať administratívne bremeno pre podnikateľov.
Veda a inovácie 26-01-2007

Komisia znižuje byrokraciu

Komisia prijala konkrétny plán na okamžité zredukovanie nepotrebného administratívneho bremena pre európskych podnikateľov. Cieľom je „naliať“ do európskej ekonomiky dodatočných 150 miliárd eur do roku 2012.
Podnikanie 11-10-2006

EÚ mešká zo znižovaním byrokracie

Plán na zjednodušenie 54 legislatívnych noriem do konca roku 2006 pravdepodobne nebude naplnený. Podľa komisára pre podnikanie a priemysel Güntera Verheugena to pre podnikateľskú sféru znamená pokračovanie vyšších nákladov.