TÉMA: CAP

Poľnohospodárstvo 14-02-2010

Vyhovuje Spoločná poľnohospodárska politika?

Spoločná poľnohospodárska politika tak skoro nezanikne. Farmári majú silné pozície a minuloročná mliečna kríza dokázala, že väčšina národných štátov je stále pripravené ochrániť poľnohospodárov v prípade cenového poklesu, tvrdí vo svojej analýze Jack Thurston, riaditeľ neziskovej organizácie EU Transparency.
Poľnohospodárstvo 25-03-2008

Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky – globálne výzvy

Vystúpenie poslanca Európskeho parlamentu Petra Bacu k „zdravotnej prehliadke reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky“.
Poľnohospodárstvo 22-11-2007

Budúcnosť SPP Európskej únie a slovenské záujmy

Slovenský europoslanec Peter Baco vystúpil na Vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou, konanej pri príležitosti Týždňa vedy Európskej únie s príspevkom na tému slovenských priorít v reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Poľnohospodárstvo 17-09-2007

Bude blokovať Slovensko reformu vína?

V EP sa diskutuje o návrhu reformy trhu s vínom. Jeho výsledkom by bolo menej viníc, ale kvalitnejšie a drahšie víno. Slovensko sa pripojí k blokovaniu súčasného návrhu reformy. Návrh spochybňujú aj Česi, Maďari, Rakúšania a Nemci.
Poľnohospodárstvo 15-07-2003

Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom fondov Európskej únie

Jednou z najdôležitejších politík Európskej únie je podpora rozvoja regiónov a vidieka, ktorá zohľadňuje špecifiká kontinentu v tejto oblasti ako aj celosvetové trendy, ktoré ho ovplyvňujú, napr. vyľudňovanie, oslabovanie jeho ekonomickej základne, rozpad kultúrnych a sociálnych hodnôt. Európania si uvedomujú, čo pre nich vidiek, jeho tradície a kultúra znamená a vedome sa rozhodujú ho chrániť. Preto toľko protekcionizmu a finančných tokov tak kritizovaných zástancami globálneho rozvoja.