TÉMA: čaplovič

22-01-2014

Z Horizontu 2020 vyplývajú pre Slovensko domáce úlohy

Komisia prispôsobila program na podporu vedy a výskumu tak, aby bolo jeho čerpanie jednoduchšie aj pre subjekty v krajinách ako je Slovensko. Zvyšok je v národných rukách, upozorňuje eurokomisárka.
Veda a inovácie 04-12-2013

Erasmus+ a Horizont 2020: víťazi európskeho rozpočtu

Ministri formálne schválili rozpočet pre vzdelávací program a program pre výskum a vývoj. Obom prioritám sa podarilo popri tradičných doménach ako agropolitika a podpora regiónov obhájiť navýšenie v šetriacom rozpočte 2014-2020.
Podnikanie 26-06-2012

Eurofondy podporia namiesto vzdelania pracovné príležitosti

Rezort školstva chce presunúť 70 miliónov eur z OP Vzdelávanie na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá u nás dosahuje podiel takmer 34 %.
Budúcnosť EÚ 07-04-2010

Spomalenie integrácie je legitímna požiadavka

Raciom za európskou integráciou je dnes obstáť v svetovej politike. Z dlhodobého hľadiska bude síce spolupráca v Európe pokračovať, ale nie ako vyjadrenie vnútornej túžby. Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske zálažitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk aj o slovenských predstavách plnenia stratégie EÚ 2020 a Dunajskej stratégie.

Čaplovič: Byť v EÚ a NATO je lepšie, než stáť bokom

V utorok sa v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí konala konferencia „5 rokov Slovenska v EÚ a NATO, od príjemcu bezpečnosti k jej poskytovateľovi“. Hostia hodnotili päťročné členstvo Slovenska v oboch zoskupeniach, identifikovali úspechy a predstavili svoj pohľad na najdôležitejšie výzvy, ktoré prídu v budúcnosti.
Veda a inovácie 06-04-2009

Čaplovič: Nepotrebujeme 12 výskumných priorít

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť Dušan Čaplovič v piatok vyhlásil, že výskum na Slovensku by sa mal zamerať najviac na päť priorít. Súčasný počet 12 priorít považuje za príliš vysoký.
Kultúra a médiá 05-05-2008

Čaplovič: Tlačový zákon môžeme novelizovať

Slovenská vláda je pripravená zmeniť kontroverzný tlačový zákon, ak ústavný súd rozhodne, že je nedemokratický. Vyhlásil to podpredseda vlády Dušan Čaplovič.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Bumerang problémov pri eurofondoch

Eurofondy zastihla séria troch udalosti: stratili sme 6,8 mil. eur ESF z predošlého obdobia, obnovil sa spor rezortov a koaličných politikov o vrchný manažment nad novými fondami EÚ a vyšlo 10 nových výziev na projekty zo životného prostredia a rozvoj regiónov. Vo februári avizuje výzvy aj rezort školstva.
Veda a inovácie 05-09-2007

Miliardy na informatizáciu

Slovensko dnes vynakladá približne 70 % výdavkov verejného rozpočtu na zabezpečenie základných funkcií verejnej správy. Náklady na verejnú správu ustavične narastajú, ale z hľadiska efektívnosti, bezpečnosti, vzájomného prepojenia a poskytovania digitálnych služieb nedosahuje informatizácia verejnej správy ani zďaleka požadovanú úroveň. Za meradlo úspechu budem považovať aj to, ak sa nám čo najskôr podarí sprístupniť internet doslova pre každú obec i občana na Slovensku, píše vicepremiér Dušan Čaplovič.
Budúcnosť EÚ 13-06-2007

Čaplovič vo vláde bilancuje tretí rok členstva v Únii

Súhrnná správa, o ktorej dnes rokuje vláda, zachytáva tretí rok členstva SR v EÚ z rôznych pohľadov, vplyvov a dosahov.
Veda a inovácie 25-05-2007

Čaplovič: Podporiť inovácie vo firmách, vzdelávaní i vo verejnej správe

Slovenská vláda má jasnú stratégiu, pripravuje legislatívu a ponúka reálne finančné nástroje, ktorými podporí inovácie nielen vo verejnej sfére, ale aj v podnikateľských subjektoch, zdôrazňuje v rozhovore pre Euractiv.sk podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európsku integráciu a národnostné menšiny Dušan Čaplovič.
Budúcnosť EÚ 10-04-2007

Vláda pokračuje v Národnom konvente o EÚ

V záujme každej členskej krajiny je viesť celospoločenské diskusie o pozitívach, ale aj kritických postojoch na EÚ, jej politiky a fungovanie.
Regionálny rozvoj 09-10-2006

Eurofondy: a predsa je to trocha inak

Po augustovom návrhu MVRR SR sa črtala cesta redukcie operačných programov. Po nedeľnom rokovaní kabinetu je z pôvodných ôsmich programov - jedenásť.
Regionálny rozvoj 03-10-2006

Spor o eurofondy na roky 2007 – 2013 pokračuje

Obidva mienkotvorné denníky, Pravda i SME sa venujú tento týždeň aktualizácii Národného strategického referenčného rámca, ktorý malo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predložiť do konca septembra.