TÉMA: čaplovič

Budúcnosť EÚ 07-04-2010

Spomalenie integrácie je legitímna požiadavka

Raciom za európskou integráciou je dnes obstáť v svetovej politike. Z dlhodobého hľadiska bude síce spolupráca v Európe pokračovať, ale nie ako vyjadrenie vnútornej túžby. Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske zálažitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk aj o slovenských predstavách plnenia stratégie EÚ 2020 a Dunajskej stratégie.
Veda a inovácie 25-05-2007

Čaplovič: Podporiť inovácie vo firmách, vzdelávaní i vo verejnej správe

Slovenská vláda má jasnú stratégiu, pripravuje legislatívu a ponúka reálne finančné nástroje, ktorými podporí inovácie nielen vo verejnej sfére, ale aj v podnikateľských subjektoch, zdôrazňuje v rozhovore pre Euractiv.sk podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európsku integráciu a národnostné menšiny Dušan Čaplovič.