TÉMA: carbon

Doprava 21-08-2014

Možné zaradenie cestnej dopravy do systému ETS naberá kolízny kurz

Environmentálni aktivisti chcú na svetlo sveta priniesť veľkú tému o tom, či má Európa nasledovať príklad Kalifornie a dostať cestnú dopravu na jednotný trh únie s emisiami oxidu uhličitého.

Firmy v oblasti úspor energie hrozia presunom investícií mimo Úniu

Bez jasných ambícií EÚ v oblasti zelenej energie a zvyšovania efektívnosti strácajú firmy v týchto odvetviach dôvod investovať do inovácií, výrobných kapacít a pracovných miest v Európe. Deklarácie a štúdie o veľkom potenciáli úspor energií nestačia pre zavádzanie nových technológií do praxe.
Regionálny rozvoj 29-06-2012

Európske mestá sa snažia znižovať riziká klimatickej zmeny

Niektoré mestá v Európe aktívne pracujú na preventívnych i adaptačných opatreniach na klimatickú zmenu a súvisiace riziká, ktoré sa v budúcnosti stanú ešte vážnejšími. Na Slovensku sa tieto postupy ešte len dostávajú do povedomia samospráv.

Komisia určila, kto dostane bezplatné emisné povolenky

Experti z členských krajín dohodli zoznam priemyselných sektorov – od výroby plastov po spracovanie železa či potravinárstvo – ktoré budú mať po roku 2013výnimku z obchodovania s emisiami. Dôvodom je obava, že by mohli byť presunuté mimo EÚ.