TÉMA: cbc

Regionálny rozvoj 02-11-2010

Cezhraničná spolupráca: bezvízový styk je prioritou Ukrajiny

Po vstupe Slovenska do Schengenu už nie je spoločná hranica „hranicou so susedom“, ale „hranicou s EÚ“, konštatoval zástupca ministra zahraničných vecí Ukrajiny Pavel Klimkin na konferencii o cezhraničnej spolupráci v Košiciach.
Rozvojová politika 25-08-2008

CBC PL-SR Priorita 2 Sociálny a ekonomický rozvoj

Podporovať poľsko-slovenskú partnerskú spoluprácu pre udržateľný sociálny a ekonomický, environmentálny a kultúrny rozvoj poľskoslovenského prihraničného regiónu je predmetom výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 31. 10. 2008 uchádzať až o 20 miliónov EUR.
Rozvojová politika 25-08-2008

CBC PL-SR Priorita 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Rozvoj spolupráce poľsko-slovenského partnerstva v rámci zlepšenia podmienok cezhraničnej infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácii, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov je predmetom výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 31. 10. 2008 uchádzať až o 20 miliónov EUR.
Kultúra a médiá 18-04-2008

EÚS/CBC SK-CZ: Výzva pre cezhraničné projekty na slovensko-českej hranici (OPSRCR/2008/01)

Od 14. apríla 2008 spustilo MVRR na výzvu na spoločné slovensko-české projekty v programe cezhraničnej spolupráce.

EÚS/CBC AT-SK: Rakúsko-slovenský program spúšťa výzvu

Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - SR 2007 - 2013 otvára výzvu na predkladanie projektov. Žiadosti predložené do 7. apríla 2008 budú posudzované v júni.
Regionálny rozvoj 05-03-2008

CBC AT – SK: najprv projektové zámery, potom projekty

Je najvyšší čas premyslieť si projektové zámery cezhraničných projektov s Rakúskom, oficiálna stránka rakúsko-slovenského programu ponúka už viaceré dôležité dokumenty, manuál programu ešte chýba.
Regionálny rozvoj 09-02-2008

EÚS: Prvá “územná kooperačná grupa”

Prvé zoskueprnie pre územnú spoluprácu majú v regióne Lille, ktorý je sídlom spoločného technické sekretariátu pre INTERREG IVC. Slovensko sa zatiaľ pasuje s legislatívou v parlamente.
Regionálny rozvoj 24-09-2007

Cieľ 3: Komisia dáva zelenú prvým cezhraničným programom

21. septembra 2007 schválila EK balík prvých štyroch cezhraničných programov novej kohéznej politiky pre regióny Nemecka, Holandska, Belgicka, Rakúska, Talianska, Spojeného kráľovstva a Írska. Komisiu v najbližších mesiacoch čaká ešte posúdenie vyše 50 programov, v ktorých sú angažované všetky členské krajiny.
Regionálny rozvoj 10-09-2007

ENPI CBC: východná hranica sa konečne dočká cezhraničného programu

Minulý týždeň v Prešove siedmy a asi posledný raz rokovala pracovná skupina programu ENPI CBC. Nový program doplní štvoricu cezhraničných programov na vnútorných hraniciach SR s EÚ o spoluprácu s Ukrajinou i Rumunskom, ktorá bude prebiehať pozdľž vonkajšej hranice.
Regionálny rozvoj 10-09-2007

MR – SR: Konkurz na šéfa a programového manažéra programu cezhraničnej spolupráce na JTS v Budapešti

Národná rozvojová agentúra Maďarska spolu s MVRR vyhlasuje výberové konanie na dve pozície - vedúceho a programového manažéra Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce MR – SR 2007-2013. Termín pre uchádzačov je do 5. októbra 2007.
Regionálny rozvoj 27-07-2007

Cezhraničné programy zaslané do Bruselu

MVRR informovalo o verziách operačných programoch pre cezhraničnú spoluprácu (CBC) pre rakúsku, českú a maďarskú hranicu, ktoré odišli na schválenie EK.
Regionálny rozvoj 19-07-2007

Euroregióny: 9 mil. korún pre 34 projektov

16. júla schválil minister Marian Janušek účelové dotácie pre rozvoj cezhraničnej spolupráce z vládneho programu SPERA 2007-2008.
Regionálny rozvoj 03-07-2007

Severné a južné prihraničie sa dočkalo nového programu CBC z eurofondov

Nový program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 bol predložený MVRR na pripomienkovanie už aj pre poľskú a maďarskú hranicu. Dnes o ňom rokovala vláda.
Regionálny rozvoj 02-07-2007

Štartuje program EÚ “Central Europe”

Dnes oficiálne začína nový teritoriálny program Únie zameraný na spoločné projekty pre inovácie, konkurencieschopnosť, ochranu životného prostredia a dopravnú dostupnosť krajín strednej Európy. Je nástupcom programov INTERREG IIIB.
Regionálny rozvoj 28-06-2007

Zákon o Európskom zoskupení úzmenej spolupráce na stole

27. júna skončila možnosť pripomienkovať návrh zákona o Európskom zoskupení územnej spolupráce, ktorý musí vstúpiť do platnosti už toto leto.
Regionálny rozvoj 26-06-2007

Teritoriálna spolupráca posilnená programom INTERACT II

Vo vláde sa dnes rokuje o nadnárodnom programe európskej územnej spolupráce INTERACT II, ktorý bude disponovať 34 mil. eur.
Regionálny rozvoj 25-06-2007

Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca: analýza problémov a stretágie rozvoja

Vzťahy Slovenska s Ukrajinou je možné charakterizovať ako dobrosusedské, priateľské, podložené hlbokými historickými a kultúrnymi zväzkami našich národov, bez negatívnych historických reminiscencií avšak s vysokým potenciálom rozvoja v mnohých oblastiach.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Analýza cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch V4

O analýzu cezhraničnej spolupráce rozvoja prihraničných regiónov s krajinami V4 sa opieralo aj MZV pri definovaní priorít cezhraničnej spolupráce pre naše predsedníctvo vo V4.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Samosprávne kraje začínajú akceptovať euroregióny

Po Košickom samosprávnom kraji (2002) sa stal aj Prešovský samosprávny kraj v apríli 2007 členom euroregionálneho združenia a vstúpil do Euroregiónu Tatry.
Regionálny rozvoj 24-05-2007

MVRR: Výzva na projekty pre zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce

Do 1. júna môžu predkladať tohto roku euroregióny nové projekty zamerané na zlepšenie cezhraničnej spolupráce, hľadanie partnerov a prehlbovanie spolupráce s krajmi a rozvojovými agentúrami.
Regionálny rozvoj 17-05-2007

Výbor regiónov hľadá expertov na cezhraničnú spoluprácu

Európska územná spolupráca je tretím cieľom novej kohéznej politiky. Výbor regiónov chce posilniť svoje odborné kapacity a hľadá expertov na cezhraničnú spoluprácu.
Regionálny rozvoj 14-02-2007

Programy cieľa 3: Európska územná spolupráca

Tretí cieľ novej kohéznej politiky EÚ pokrýva hlavne cezhraničnú spoluprácu regiónov a nahrádza pôvodnú iniciatívu Spoločenstva INTERREG. Slovensko na 5 cezhraničných programov získalo na ďalších 7 rokov viac ako 206 mil. eur.
Regionálny rozvoj 31-10-2006

Práce na cezhraničných operačných programoch pokročili

Územná spolupráca sa stala novým strategickým cieľom pre kohéznu politiku EÚ v budúcom programovom období. Na Slovensku nie je súčasťou NSRR, ale venujú sa jej osobitne operačné programy.
Sociálna politika 28-09-2006

Zdravotníctvo bez hraníc

Komisia začala verejné pripomienkovanie (hearing) o pripravovanom rámci k poskytovaniu zdravotníckych služieb v EÚ. Má jednak podporiť spoluprácu národných zdravotných systémov, ale aj identifikovať oblasti, v ktorých je potrebná väčšia právna istota.