TÉMA: ce delft

Posilnenie klimatického cieľa EÚ na -30%: Ekonomické dopady na Slovensko

Nová štúdia, ktorú si nechal vypracovať Greenpeace Slovensko poukazuje na to, že zvýšenie emisného redukčného cieľa EÚ z 20% na 30% CO2 do roku 2020 (oproti emisiám z roku 1990) by neprinieslo negatívne dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Celkové náklady na dosiahnutie 30% cieľa by mali byť dokonca o 5 miliónov eur nižšie.