TÉMA: ce

Podnikanie 26-02-2008

Z. Pleštinská: Označenie “CE” musí byť zárukou kvality

So Zitou Pleštinskou, členkou Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa EP, sme sa rozprávali o dopadoch najnovšej legislatívy EÚ na oblasť vnútorného trhu.