TÉMA: ceer

Energetika 12-11-2012

Regulátori: Zmena dodávateľa energií je stále príliš dlhá

Európski energetickí regulátori upozornili, že zmena dodávateľa energií a tiež urovnávanie sporov trvá v krajinách EÚ stále príliš dlho.
Energetika 29-04-2011

Agentúra ACER: ďalší krok smerom k efektívnemu energetickému trhu

Prijatím Lisabonskej zmluvy sa sektor energetiky zaradil medzi oblasti, v ktorých EÚ a členské štáty uplatňujú spoločné právomoci. Následne prijatý 3. liberalizačný balík EÚ zahŕňa popri pokračovaní liberalizačného procesu aj zriadenie Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v energetike (ďalej len „ACER“), ktorá začala „naplno“ fungovať 3. marca 2011. Nový orgán EÚ má v prvom rade zastrešovať spoluprácu regulátorov tak v sektore elektroenergetiky ako i zemného plynu.