TÉMA: centre

Vonkajšie vzťahy 03-12-2009

NATO, Rusko a európska bezpečnosť

„Krajiny na východe a severe Európy sa obávajú, že sa Moskva potáca ku konfrontácii s NATO“, a na svoje znepokojenie majú dobré dôvody, tvrdí Tomáš Valášek v novembrovej analýze think-tanku Centre for European Reform.
Vonkajšie vzťahy 20-10-2009

Turecká hra na Kaukaze

„Proces normalizácie turecko-arménskych vzťahov, ktorý možno pozorovať (od rusko-gruzínskej vojny v auguste 2008), je najdôležitejším prvkom novej tureckej politiky voči Kaukazu“, tvrdí analytik varšavského think-tanku.
Vzdelávanie 20-03-2009

Energetická politika: K tretej priemyselnej revolúcii

„Počas jednej generácie môžeme dať Európe skutočne udržateľný energetický systém“ píše komisár pre energetiku Andris Piebalgs.

Rusko a medzinárodné právo

Bill Bowring skúma ruský postoj k OSCE a Rade Európy. Poukazuje na ruský nejasný postoj voči OSCE a jeho pretrvávajúce odmietanie ratifikácie 14. protokolu, ktorý by mohol urýchliť prácu Európskeho súdu pre ľudské práva. Toto odráža nespokojnosť Ruska so Štrasburským dvorom, hoci ako podotýka, vždy je to v súlade s jeho legislatívou, alebo sa to kompenzuje. Bowring tiež kladie dôležitosť sporu v Kosove na nevrlé vzťahy medzi Západom a Ruskom.
Vonkajšie vzťahy 05-12-2008

Medvedev a budúcnosť čínsko-ruských vzťahov

Yu Bin súhlasí, že vzťahy medzi Ruskom a Čínou sú založené viac na pragmatizme, ako na akýchkoľvek spoločných svetových víziách. Poukazuje na nárast významných návštev v krajine, no takisto na pokles predaja zbraní z Ruska do Číny. Neexistuje rýchly spôsob nápravy problémových oblastí v tomto vzťahu.

Spoločné susedstvo EÚ – Rusko

Olena Prystayko skúma veľmi odlišné politiky, postoje a prístupy EÚ a Ruska ku susedným krajinám. Konflikt v Gruzínsku ukázal, že pre Rusko je postsovietsky priestor hlavnou prioritou. Ako budú ostatní členovia ESP reagovať na asertívnejšie Rusko? Akú úlohu by mohla a mala v tomto regióne zohrať EÚ?

Ruská zahraničná politika pod Dmitrijom Medvedevom

Autor hodnotí niektoré z línií ruskej zahraničnej politiky prezidenta Medvedeva - schopnosť udržať konflikt so Západom, ktorý sa rozhorel po vojne v Gruzínsku, presun právomocí z Kremľa na vládu, či pozíciu voči rozširovaniu NATO o Ukrajinu a Gruzínsko.

Ruská stredná trieda neverí polícii, súdom, daňovým úradom

Obyvatelia Ruska, ktorých možno charakterizovať ako strednú triedu, sú voči demokracii vo svojej krajine pomerne skeptickí. Viac ako 80% z nich je presvedčených, že nemá vplyv na politický vývoj v krajine. Súčasne, za najväčšiu hrozbu pokladajú západné demokracie.
Kultúra a médiá 03-09-2008

Ako informovali médiá o Gruzínsku?

Rusko na jednej strane vyhralo vojenský konflikt v Gruzínsku, súčasne však úplne prehralo vojnu na poli médií. Zatiaľ čo ruské štátne médiá informovali výlučne čiernobielo, najvyváženejší pohľad priniesla francúzska a nemecká tlač.
Budúcnosť EÚ 15-01-2008

Príprava na multipolárny svet v roku 2020

S ohľadom na pravdepodobný relatívny pokles americkej moci v blízkej budúcnosti, by mala EÚ zlepšiť svoje inštitúcie a kapacity, ak sa má v novom multipolárnom systéme objaviť ako silný piliér. Tvrí to analýza Centra pre európsku reformu.
Zdravotníctvo 11-01-2007

Európska stratégia pre globálne zdravie

Publikácia žiada vytvorenie európskej stratégie pre globálne zdravie a aktívnejšiu úlohu EÚ.
Budúcnosť EÚ 15-03-2006

Rozšírená Únia a jej neistá Ústava

Analýza skúma, či by prijatie Ústavnej zmluvy prinieslo významné zmeny.
Veda a inovácie 01-03-2006

Zamestnanosť a konkurencieschopnosť – kľúčová úloha vzdelávania

Autor sa pozerá na prepojenie medzi kvalifikáciou a zamestnanosťou v kontexte Lisabonskej agendy.