TÉMA: ceps

Potenciálna evolúcia európskeho energetického systému do roku 2020 a 2050

Dekarbonizácia ekonomiky EÚ je možná za použitia dnes známych technológií. Jej tempo ale bude musieť byť vyššie v západnej Európe než na východe, ak majú oba regióny dosiahnuť do roku 2050 podobné dekarbonizačné úrovne.
Energetika 14-01-2014

Nový klimatický a energetický balík: Zvládnutie testu?

Prvotným cieľom prijatia nového klimaticko-energetického rámca do roku 2030 je poskytnúť investorom adekvátnu predvídateľnosti, ak nie priamo istotu, ohľadom budúcich pravidiel. Zároveň však ide o zavedenie vhodných úprav vychádzajúcich z doterajších skúseností pri implementácii klimatických a energetických politík, zmenených okolností a novovzniknutých otázok.
Energetika 04-02-2013

Neplánované toky v regióne strednej a východnej Európy

Prevádzkovatelia prenosových sústav z krajín V4 zverejnili spoločnú štúdiu k otázke neplánovaných tokov elektriny vyplývajúcich z nemecko-rakúskej obchodnej zóny. Pri ich vysokej obchodnej výmene sa až do 50 % výmeny fyzicky prenášalo cez susediace siete. Podľa prevádzkovteľov je nutné túto obchodnú zónu rozdeliť.
Ekonomika 19-12-2012

Ťažký rok so sľubným koncom

Finančné trhy eurozóny sú koncom tohto roka v oveľa lepšom stave ako boli koncom minulého roka. To však stojí na očakávaní, že budúci rok dôjde k skutočnému pokroku pri budovaní bankovej únie, píše Daniel Gros z CEPS.

Konsolidácia trhu so solárnou energiou je nevyhnutná

V solárnom sektore sú nevyhnutné ďalšie zlúčenia, najmä z dôvodu vysokej konkurencie a tiež tlaku zo strany Číny. Uviedol to Arno Behrens z bruselského think-tanku Centrum pre európske politické štúdie (CEPS).
Budúcnosť EÚ 02-05-2011

Spor o schengenské hranice sú „preteky ku dnu“

Bruselský think-tank odsúdil spôsob, akým Francúzsko a Taliansko riešia situáciu s imigrantmi zo severnej Afriky. Podľa CEPS ide o „hanebné preteky ku dnu“.
Doprava 17-01-2011

EU by sa nemala vyhýbať stanoveniu cieľov CO2 pre dopravu

Ak chce EÚ dosiahnuť svoj cieľ redukcie emisií skleníkových plynov do roku 2050 o 80 – 95%, bude musieť prijať v dopravnej politike iný prístup, píše Christian Egenhofer z Centra pre európske politické štúdiá (CEPS).

Na poľsko-ruskú konfrontáciu už nie je miesto

Nedôveru medzi Poľskom a Ruskom začína v týchto dňoch nabitých emóciami po tragickej nehode lietadla poľskej prezidentskej delegácie nahrádzať otvorenosť a počiatky priateľstva. Tvrdí to analytik think-tanku Centre for European Policy Studies (CEPS) v rozhovore pre EurActiv.
Fosílne palivá 15-04-2009

Poučiť sa z krízy: Zabezpečenie európskych dodávok plynu

„Väčší, dobre prepojený trh, získavajúci dodávky od množstva exportérov, by mal byť najlepšou ochranou“ pred prerušením dodávok plynu, tvrdí Arno Behrens z CEPS.
Ekonomika 14-04-2009

Politická odpoveď na finančnú krízu: Nekomplikovať

Ležérna regulácia sa len čiastočne podieľala na svetovej finančnej nestabilite, píše sa v knižnej analýze, ktorú zverejnila CEPS (Centrum pre štúdium európskej politiky) a pripravila talianska podnikateľská asociácia Assonime.
Sociálna politika 17-09-2008

Pracovníci z východnej Európy sú “moderní otroci”

Pracovní migranti z východných štátov EÚ čelia v 'starej Európe' systematickej diskriminácii. Konštatuje to správa, ktorá bola včera prezentovaná v bruselskom Centre for European Policy Studies (CEPS).
Budúcnosť EÚ 14-05-2008

Rozhovor: Európske voľby sú o domácej politike

Úspechy či núspechy jednotlivcov na európskej úrovni nebudú určujúce pre zostavovanie kandidátok národnými politickými stranami, hovorí v rozhovore analytik bruselského think-tanku.
Budúcnosť EÚ 06-11-2007

Reformná zmluva: Dve za cenu jedného?

Reformná zmluva EÚ v skutočnosti obsahuje dve zmluvy: zmluvu o EÚ, ktorá obsahuje väčšinu inštitucionálnych zmien, a druhú zmluvu, o fungovaní Únie.
Podnikanie 29-06-2007

Cesta k harmonizovanému Európskemu platobnému systému

Následne po prijatí Smernice o platobných službách (PSD) Európskym parlamentom, autori podčiarkujú dôležitosť tejto legislatívy z hľadiska efektivity fungovania finančných služieb a vytvárania prostredia, ktoré bude stimulom pre konkurenciu na trhu.
Budúcnosť EÚ 27-06-2007

Sarkozyho „nejasný návrh“ Stredomorskej únie

Návrh francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho na vytvorenie „Únie Stredomoria“ zostáva nejasným, zvlášť s ohľadom na definovanie cieľa takejto integrácie.
Budúcnosť EÚ 27-06-2007

Váženie hlasov podľa CEPS

Systém dvojitej väčšiny s bezpečnostnou klauzulou by mohol byť prijateľný aj pre Poľsko, ktoré presadzovalo systém váženia hlasov na základe druhej odmocniny veľkosti populácie.
Veda a inovácie 22-09-2006

Priviesť Európu do práce

Dokument skúma úlohu flexibility pri aktivizovaní nevyužitého potenciálu európskych trhov práce.
Budúcnosť EÚ 03-08-2006

Európsky projekt bez plánu?

Autorka analýzy navrhuje kroky, ktoré by malo Fínske predsedníctvo prijať, aby Európu opäť uviedlo do pohybu. A to aj napriek istým veľmi nejasným záverom júnovej Európskej rady.
Budúcnosť EÚ 14-06-2006

História a implikácie odmietnutej Ústavnej zmluvy

Keďže skepticizmus ohľadom oživenia Európskej ústavy narastá, autor vo svojom príspevku k diskusii o budúcnosti Európy analyzuje historickú a inštitucionálnu logiku textu, rovnako ako ich dopad na budúcnosť Únie.
23-05-2006

Vstup Bulharska a Rumunska do EÚ

Analýza s podtitulom „Odloženie, ochranné klauzuly a vláda zákona“ opisuje prístupové príbehy Bulharska a Rumunska ako ilustráciu skutočnosti, že robí EÚ dôležité (politické a právne) záväzky dvom budúcim členom nepripravená a v dobrej viere prijíma ich sľuby.
Veda a inovácie 10-04-2006

Poznatkový kapitál ako zdroj rastu

Analýza hodnotí úlohu aglomerácie vzdelávania v raste produktivity vo Fínsku.
Vonkajšie vzťahy 27-03-2006

Dlhá cesta do Kodane – Turecké členstvo a konvergencia s EÚ

Autor analýzy tvrdí, že správne inštitúcie a politiky môžu z Turecka urobiť pravého ekonomického tigra. Zachovanie inštitúcií a politík druhej polovice 20. storočia by mohlo z Turecka namiesto tigra urobiť vypĺznutú mačku.
27-03-2006

Od susedstva k integrácii?

Analýza hľadá odpoveď na otázku, či existujú konkrétne alternatívy k rozšíreniu EÚ, a prichádza k záveru, že áno.
Sociálna politika 20-03-2006

Porovnanie integračných programov v rámci EÚ: Trendy a nedostatky

Článok sa zaoberá programami integrácie pre imigrantov v členských štátoch EÚ a ich vzťahmi k politike a činnosti spoločenstva EÚ v tejto oblasti.