TÉMA: cer

Budúcnosť EÚ 29-07-2013

Pomôže Holandsko Cameronovi s reformou EÚ?

Pri rokovaniach o podmienkach zotrvania Británie v EÚ musí David Cameron hľadať spojencov. Aby niečo dosiahol, musí ich najprv správne pochopiť, inak zostane v izolácii.
Budúcnosť EÚ 15-04-2013

Európska Rubikova kocka: Kto povedie úniu po roku 2014?

Ak chcú európski lídri po roku 2014 novú trojicu lídrov, musia poskladať Rubikovu kocku. Hugo Brady píše o nádejných kandidátoch v EÚ, v ktorej sa začína meniť rozloženie moci.
Ekonomika 12-02-2010

Hospodárska filozofia novej Komisie

Je Barroso, ktorý v septembri 2009 počas parlamentného híringu sľúbil „sociálne opatrenia“ tým istým Barrosom, ktorý urobil z liberálnych reforiem „Lisabonskej agendy“ prioritu svojho prvého funkčného obdobia?
Vonkajšie vzťahy 03-12-2009

NATO, Rusko a európska bezpečnosť

„Krajiny na východe a severe Európy sa obávajú, že sa Moskva potáca ku konfrontácii s NATO“, a na svoje znepokojenie majú dobré dôvody, tvrdí Tomáš Valášek v novembrovej analýze think-tanku Centre for European Reform.
Budúcnosť EÚ 15-01-2008

Príprava na multipolárny svet v roku 2020

S ohľadom na pravdepodobný relatívny pokles americkej moci v blízkej budúcnosti, by mala EÚ zlepšiť svoje inštitúcie a kapacity, ak sa má v novom multipolárnom systéme objaviť ako silný piliér. Tvrí to analýza Centra pre európsku reformu.
Budúcnosť EÚ 19-10-2007

Reformná zmluva a jej dôsledky

Zdá sa, že návrh Reformnej zmluvy bude počas neformálneho summitu v Lisabone nakoniec prijatý. Analýza z pera Centra pre európsku reformu (CER) polemizuje o možných dôsledkoch tohto kroku.
Ekonomika 19-01-2007

Polovičaté hlasovania Parlamentu o železniciach

Poslanci EP ustúpili tlaku štátov so silnými železničnými spoločnosťami a nepodporili opatrenie, ktoré malo otvoriť národné železničné siete konkurencii železničných prepravcov z iných členských krajín EÚ.

Nepríjemný sused EÚ: Čas na novú politiku pre Bielorusko

Autori tohto nového politického dokumentu tvrdia, že EÚ potrebuje novú politiku pre Bielorusko. Únia by mala podnietiť reformu režimu, ale zároveň jasne povedať, že akékoľvek ďalšie represie vyvolajú tvrdú odozvu.
Veda a inovácie 20-03-2006

Lisabonská stratégia: dobrí a zlí žiaci

Týždeň pred Jarným summitom EÚ vydali dva prominentné európske think-tanky správu o pokroku pri napĺňaní Lisabonskej stratégie. Obe štúdie sa vzdávajú diplomatickej neurčitosti a neváhajú menovať „dobrých“, ale aj „zlých“ žiakov.
15-02-2006

EÚ potrebuje odvážnejšiu stratégiu pre Balkán

Bývalý švédsky premiér Carl Bildt vo svojej analýzy tvrdí, že „najlepšou vecou, ktorú môže EÚ urobiť pre podporu stability na Balkáne je ponúknuť každému štátu predbežný rámec, ktorý by signalizoval chuť k reformám a ochotu zaviazať sa Únii.“
16-12-2004

Ukrajina by nemala byť súčasťou „veľkej hry“

Autori v analýze naznačujú, že Európska únia i Rusko by sa mali poučiť z krízy na Ukrajine a naučiť sa zladiť svoje strategické záujmy a politické hodnoty tak, aby pomohli občanom Ukrajiny uvedomiť si svoje vlastné smerovanie.