TÉMA: Česko

Česká zahraničná politika – perspektívy zmien po voľbách 2010

Spoločná analýza EUROPEUM a Asiciácie pre medzinárodné otázky, ktorá analyzuje podobu zahraničnej politiky novej českej vlády.
Európa dnes 31-07-2006

Co čeká české zdravotnictví po volbách

Patová situácia, ktorá je výsledkom parlamentných volieb v Čechách, negatívne ovplyvňuje všetky apekty politického i spoločenského života v krajine. Čo bude ďalej?
26-08-2005

Cesta k V4 a utváření česko-slovenského stranického systému

Jedným z kľúčov na pochopenie rozdelenia ČSFR je obnova českého a slovenského demokratického straníckeho systému, a to najmä v období pred prvými slobodnými voľbami. Analýza je zameraná na vznik Visegrádskej skupiny a porovnanie procesov formovania politických strán v jej členských krajinách.
Vonkajšie vzťahy 02-12-2004

Česko a Slovensko v diskusi o členství Turecka v Evropské unii

O začatí predvstupových rokovaní s Tureckom by mal čoskoro rozhodnúť summit EÚ. Ako prebieha táto politicky citlivá debata v Čechách a na Slovensku? Autor ju kladie do európskeho kontextu a následne skúma jej priebeh v každej krajine osobitne.
Budúcnosť EÚ 03-11-2004

Debata o návrhu ústavní smlouvy v České republice

Autor sa v analýze pýta na otázku - existuje v Českej republike debata o európskej ústavnej zmluve? V závere konštatuje, že „při současné politické konstelaci je zřejmě pravděpodobnější, že by ústavní smlouva mohla být schválena v referendu než v Parlamentu“.
Budúcnosť EÚ 11-10-2004

Slovensko a visegrádska spolupráca

Autor analyzuje úlohu visegrádskej spolupráce v zahraničnej politike Slovenskej republiky a zamýšľa sa nad jej alternatívami a budúcou perspektívou.
Ekonomika 09-08-2004

Jaderná anargetika v zemích Visegrádské čtyřky

Využitie jadrovej energie patrí v strednej Európe medzi „horúce témy“. Atori sa v analýze pýtajú na jej budúcnosť.
17-05-2004

Visegrádská čtyřka – Dichtung und Wahrheit

Autor sa kriticky pozerá na históriu spolupráce krajín V4. Tvrdí, že táto spolupráca nikdy poriadne nefungovala a aj dnes chradne na rozpore medzi Dichting a Wahrheit - slovami a činmi.
21-03-2004

Konec visegrádské spolupráce aneb nekamenujte proroky

Autor sa pozerá na možnosť pokračovania spolupráce krajín vyšegrádskej skupiny aj po ich vstupe do EÚ. Význam V4 vidí v postavení regionálneho machanizmu, ktorý by pomohol spolupráci únie s Ruskom a postsovietskym priestorom.
21-03-2004

Visegrád – politický, nebo geografický pojem?

Autor hodnotí možnosť pokračovania užšej spolupráve v rámci vyšegrádskeho priestoru. Tvrdí, že v súčasnosti je to skôr geografický, než politický pojem.
Budúcnosť EÚ 09-11-2003

Hlasování kvalifikovanou většinou a zájmy České republiky

Analýza z pohľadu Českej republiky hodnotí dva aspekty reformy hlasovania kvalifikovanou väčšinou.