TÉMA: cestna

Doprava 21-08-2014

Možné zaradenie cestnej dopravy do systému ETS naberá kolízny kurz

Environmentálni aktivisti chcú na svetlo sveta priniesť veľkú tému o tom, či má Európa nasledovať príklad Kalifornie a dostať cestnú dopravu na jednotný trh únie s emisiami oxidu uhličitého.
Fosílne palivá 11-07-2013

Efektívnejšia doprava v mestách ušetrí desiatky biliónov

Štúdia Medzinárodnej energetickej agentúry ukazuje, že zlepšením energetickej efektívnosti v mestských dopravných systémoch možno do roku 2050 celosvetovo ušetriť až takmer 55 biliónov eur.
Doprava 25-06-2013

EÚ schválila ako budú automobilky znižovať svoje emisie

Európsky parlament a Rada sa dohodli na implementácii prísnejších pravidiel pre emisie CO2 z nových automobilov do roku 2020. Zmeny majú byť prínosom pre klímu, motoristov i inovatívnu nízkouhlíkovú ekonomiku.
Doprava 10-06-2013

EÚ zjednotí dopravnú mozaiku do jednej siete

Európske inštitúcie sa dohodli na podobe novej transeurópskej dopravnej siete. Má sa zriadiť do roku 2030 a fungovať ako oporná os dopravy v rámci jednotného trhu. Dokončenie siete TEN-T si vyžiada asi 500 miliárd EUR, neznámou ale zostáva výška príspevku z európskeho rozpočtu.
Veda a inovácie 25-04-2013

Automobilky sa popasujú s palivovou efektívnosťou

Parlamentný výbor podporil sprísnenie cieľa pre emisie CO2 z nových osobných áut. Hlasovaním prešli aj tzv. superkredity. Podľa zástupcu automobilového priemyslu firmy dokážu splniť budúce limity, avšak do budúcna žiadajú opatrnosť.
Veda a inovácie 15-04-2013

Kamióny v EÚ by nemali mať tvar tehly

Európska komisia predstavila nové pravidlá pre aerodynamickejšie nákladné vozidlá s cieľom znížiť spotrebu paliva a súvisiace emisie a posilniť bezpečnosť chodcov či cyklistov. Úpravami by sa tiež malo zabrániť preťažovaniu kamiónov, ktoré značne poškodzuje cesty.
Ovzdušie 13-03-2013

V pláne o čistej doprave v EÚ je niekoľko otáznikov

Členské štáty krotia ambiciózne plány EK o nízkoemisnej doprave. Aj podľa slovenského ministerstva je potrebné o predložených cieľoch, horizontoch a nákladoch ešte diskutovať.
Doprava 28-02-2013

Čistejšiu dopravu odborníci podporujú číslami, komisár spevom

Európska environmentálna agentúra zanalyzovala externé náklady znečistenia ovzdušia kamiónmi, ktoré môžu jednotlivé členské štáty pripočítať k už vyberanému mýtu. Enviro-komisár sa zase rozhodol čistejšiu dopravu spropagovať spevom.
Doprava 12-07-2012

Nové autá majú vypúšťať o tretinu menej CO2

Podľa návrhu Európskej komisie by nové osobné a ľahké úžitkové autá mali do ôsmich rokov produkovať o tretinu menej oxidu uhličitého. Komisárka Hedegaard odmieta protesty výrobcov. Environmentalisti by zase radi videli ešte prísnejšie štandardy.
Fosílne palivá 20-04-2012

Parlament odmietol „neutrálne“ zdanenie palív

Nafta hore nepôjde – aspoň nie kvôli Európskemu parlamentu. Konzervatívni poslanci skomplikovali plány Komisie, ktorá chcela zaviesť rovnakú daň na všetky fosílne pohonné hmoty. Podľa nich v dobe škrtov a vysokých cien palív nie je vhodný čas na krok, ktorý by takto zaťažil občanov.
Ovzdušie 04-04-2012

Urýchľovať emobilitu v Európe nie je potrebné

Pri automobiloch zostáva ešte veľký priestor na zlepšenie výkonu tradičnejších technológií pohonu, než sa v snahe znižovať emisie EÚ prepracuje k rozšíreniu elektromobilov. Eberhard Rhein vo svojom príspevku na BlogActive upozornil, že neriešia narastajúci problém upchávania cestných ťahov.
Fosílne palivá 03-02-2012

Prečo nevyužiť súčasnú krízu?

Komisárka pre klímu hovorila o tom, ako EK neodporúča členským štátom robiť zmeny v podpore obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 a prečo je už teraz potrebné stanoviť ciele pre rok 2030. Zdôraznila opatrnosť pri podpore biopalív. Vysvetlila, prečo odmieta zavedenie prahovej ceny v schéme EÚ ETS a ako dôležité je premyslieť model udržateľného rastu.
Fosílne palivá 27-01-2012

Emisie z niektorých biopalív sú vyššie než z ropy

Pridávanie biozložky do palív vedie k produkcii väčšieho množstva emisií skleníkových plynov ako v prípade čistých fosílnych palív. Potvrdzujú to zatiaľ nezverejnené údaje po započítaní vplyvu nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) , ktoré získal EurActiv.
Ovzdušie 25-01-2012

Kríza nepraje ani vývoju elektrických motocyklov

Hoci sa motocykle ponúkajú ako riešenie pre zlepšenie stavu na zapchatých cestách i parkoviskách a pre znižovanie emisií z dopravy, ich výrobcovia to v súčasnej ekonomickej situácii vôbec nemajú ľahké.
Doprava 16-01-2012

Producenti vodíkových áut hľadajú podporu u EÚ

Prívrženci vozidiel na vodíkový pohon veria, že vďaka ich environmentálnym výhodám bude možné v priebehu niekoľkých rokov začať s ich komerčnou výrobou. Producenti sa ale musia popasovať s malým počtom čerpacích staníc.
Ovzdušie 10-01-2012

Mestá môžu byť priekopníkmi elektromobility

Mestá ponúkajú dobré predpoklady pre zavedenie elektromobilov na trhu, uviedol v rozhovore pre nemecký EurActiv komisár pre dopravu Siim Kallas. Vysvetlil, prečo EÚ podporuje rôzne alternatívy pre budúcnosť mobility.

Enviro-organizácie si posvietili na EIB

Environmentalisti vytýkajú Európskej investičnej banke, že od roku 2007 požičala 16 miliárd eur na projekty rozvoja fosílnych palív, čo je viac než na iné zdroje energie a rozvoj sietí. Podpora ekologických inovácií v automobilkách má byť len zelenou maskou pre ich záchranu.
Ovzdušie 07-12-2011

Elektromobily je možné si aj požičať

Projekty elektromobility získavajú v boji za obmedzenie emisií, hluku či preťaženia ciest a parkovísk jasnejšie kontúry. Zatiaľ čo v západnej Európe sa spúšťajú schémy prenajímania elektromobilov, v strednej Európe len začíname budovať prvé nabíjacie stanice.
Európa 2020 05-12-2011

Automobilky odlišne pristupujú ku klimatickým výzvam

Výrobcovia áut sa na stretnutí v Bruseli nedohodli na spoločnom stanovisku voči návrhom Komisie, podľa ktorých by sa do roku 2020 mali emisie CO2 u automobilov obmedziť na 95 gramov/kilometer.

EEA: Európska doprava musí byť klimaticky ambicióznejšia

Zníženiu emisií mnohých znečisťujúcich látok v oblasti dopravy napomohol hospodársky pokles a zníženie dopytu. Ak nemá ísť len o dočasné zlepšenie stavu, podľa Európskej environmentálnej agentúry bude potrebný výrazný posun dopravnom systéme.
Doprava 30-06-2011

Slováci ako jediní v EÚ kupovali autá s vyššou produkciou emisií

V minulom roku klesli emisie produkované novými autami takmer o 4 percentá. Podľa komisárky Hedegaardovej je to ukážka toho, že stanovenie cieľov pre ich obmedzenie prináša výsledky. Jedinou výnimkou spomedzi krajín bolo Slovensko.
Doprava 08-06-2011

Únia zdaní kamióny za znečisťovanie ovzdušia a hluk

Europoslanci podporili návrhy nových predpisov, ktoré umožnia členským štátom účtovať ťažkým nákladným vozidlám poplatky za znečistenie ovzdušia a hluk. Dopravcovia sa však dodatočného finančného bremena obávajú.
Budúcnosť EÚ 18-01-2010

Doprava: Kallas chce viac peňazí na menej projektov

Siim Kallas, menovaný komisár pre dopravu, chce peniaze EÚ smerovať do veľkých projektov dopravnej infraštruktúry. V EP hovoril o potrebe chrániť strategickú víziu v európskej doprave.
Doprava 30-07-2008

Cestná doprava je stále najväčším znečisťovateľom

Napriek značným zlepšeniam za uplynulých 20 rokov sa cestná doprava stále umiestňuje na prvej priečke v rebríčku znečisťovateľov ovzdušia, konštatuje správa Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA).