TÉMA: cestovný ruch

Ekonomika 05-05-2021

Eurokomisia schválila Slovensku štátnu pomoc pre prevádzky v cestovnom ruchu

Európska komisia potvrdila, že plán slovenskej vlády kompenzovať prevádzkovateľov v cestovnom ruchu ďalším balíkom 90 miliónov eur spĺňa európske pravidlá. Firmy môžu získať priame granty v hodnote 70 až 90 percent časti nákladov.
Podnikanie 22-06-2017

Turizmus je efektívny tam, kde pôsobia profesionáli a nezasahujú politici, hovorí odborníčka

Destinačný manažment v našich podmienkach je personálne aj finančne poddimenzovaný, hovorí jeho priekopníčka na Slovensku. Ako sa to dá zmeniť?
Norbert Kurilla
Vonkajšie vzťahy 19-05-2017

Norbert Kurilla: Turizmus môže pomôcť najchudobnejším regiónom

O Karpatskom dohovore, ktorý spája členské a nečlenské štáty Európskej únie, hovorí NORBERT KURILLA.
unesco
Vonkajšie vzťahy 12-05-2017

Turistické lokality musia mať príbeh

Ak nekomunikujete príbeh, nerobíte si svoju prácu, hovorí britský expert, ktorý spísal návody pre lokality svetového dedičstva UNESCO.
Panel Policy Actions: Benefits Beyond Inscription
Vonkajšie vzťahy 10-05-2017

Značka UNESCO sama nestačí. Turizmus v strednej Európe treba premyslieť nanovo

Poľsko chce tlačiť na európsku stratégiu pre podporu turizmu v novom programovom období. Hovorí sa aj o potrebe makro-regionálnej karpatskej stratégie.
Podnikanie 27-04-2012

Vláda chce zvýšiť podiel cestovného ruchu na HDP

Vláda predstaví začiatkom budúceho roka novú stratégiu pre rozvoj cestovného ruchu do roku 2020. Jej hlavným cieľom má byť zvýšenie podielu cestovného ruchu na HDP.
10-07-2008

OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31DM – 0801) – de minimis

Právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti cestovného ruchu môžu do 12. 9. 2008 požiadať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 200 000 EUR.
Ekonomika 08-01-2007

www.zimnanaslovensku.sk

Užitočný internetový projekt Slovenskej agentúry pre cestovný ruch zaznamenáva úspech.
Regionálny rozvoj 10-10-2006

Cestovný ruch a rekreácia podporovaná eurofondmi pre Bratislavský región

MVRR v rámci opatrenia 1.3 pre JPD Cieľ 2 "Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie" vyhlásilo 5. októbra 2006 výzvu na predkladanie projektov. Podnikatelia majú čas do decembra tohto roku.
Podnikanie 10-03-2004

Nové grantové schémy podporia cestovný ruch a inovatívne firmy

V roku 2004 bude Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) realizovať grantovú schému rozvoja cestovného ruchu, zameranú na posilnenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu (CR) na Slovensku. Financovať sa bude z prostriedkov programu PHARE 2003 a zo štátneho rozpočtu, pričom sa vynaloží celkom 4,7 mil. eur.